Att leva sina kooperativa principer: brukarkooperativet JAG är självständigt och oberoende

Alla kooperativa verksamheter drivs med bas i de sju kooperativa principerna. Assistansföretaget JAG tar fasta på den fjärde principen om självständighet och oberoende genom att brukarna själva styr hur verksamheten ska bedrivas. Det är nämligen brukarna och dess anhöriga som är medlemmar i kooperativet.

Medlems- och brukarstyrt

Kooperativa företag är fristående organisationer som styrs av sina medlemmar. Om man har att göra med andra organisationer, offentliga aktörer eller tar in externt kapital, så ska det göras på ett sådant sätt så att kooperativets medlemmar fortfarande är i kontroll. Det är detta som utgör grunden för den fjärde principen Självständighet och oberoende.

JAG Assistans

Den fjärde principen är central när det handlar om personlig assistans, eftersom självständighet inte alltid är en självklarhet när man har en funktionsnedsättning. Det blir då desto viktigare att kunna ha inflytande över sin egen assistans och hur den bedrivs. Brukarkooperativet JAG är ett assistanskooperativ vars verksamhet genomsyras av den fjärde kooperativa principen. Medlemmarna i det kooperativa företaget är personer som behöver personlig assistans, och deras anhöriga. Detta skapar stora möjligheter till egenmakt och självbestämmande.

Medlemmarna sitter på expertisen

När det kommer till personlig assistans kan det vara svårt för en politiker, handläggare eller tjänsteman att veta vad brukare av personlig assistans faktiskt behöver och hur verksamheten ska drivas på bästa sätt. I brukarkooperativet JAG är det medlemmarna själva som bestämmer det. Det är de som beslutar hur assistanspengarna ska användas för att ge bästa möjliga service, samt vilka utbildningar assistenterna behöver. Här ges också möjlighet att bestämma av vem, var, när och hur assistansen ska ges, för att passa varje individuell brukare.

Målet med JAG är inte att gå med vinst, utan att erbjuda medlemmarna assistans med så hög kvalitet att de upplever just självständighet och oberoende, som den fjärde kooperativa principen handlar om. Den kooperativa formen gör att alla resurser kan användas till just personlig assistans, och det finns ingen som kräver någon avkastning på kapitalet.

Fjärde principen i praktiken

JAG visar vägen när det kommer till den fjärde principen – självständighet och oberoende är vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Här ska alla brukare av tjänsterna, alltså medlemmarna i kooperativet, ges möjlighet att genom assistansen spela huvudpersonen i sitt eget liv. Personlig assistans med självbestämmande i fokus, med andra ord.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.