Arlas hållbarhetsersättning vinner Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

Arlas hållbarhetsersättning som ger incitament för klimat- och hållbarhetsomställning för mjölkbönder vinner Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2024. Hållbarhet och samhällsansvar finns inbyggt i den kooperativa företagsformen. Kooperativa företag har medlemmen i centrum när de skapar hållbara och fungerande affärsmodeller, som i Arlas nya initiativ där medlemmarna får betalt för sitt hållbarhetsarbete. 

Det internationella kooperativa företaget Arla bryter ny mark med sin hållbarhetsersättning, som är ett tillägg på böndernas mjölkpris för att uppmuntra och finansiera klimat- och miljöarbetet på gårdarna. Arlas modell för hållbarhetsersättning belönar både nuvarande och framtida åtgärder och skapar incitament och bidrar till att möjliggöra för medlemmarna att genomföra de mest effektiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärderna för att uppnå minskade klimatutsläpp.

– Arlas hållbarhetsersättning är ett konkret exempel på hur kooperativa företag tar samhällsansvar, jobbar långsiktigt och gör det möjligt att genomföra den hållbara omställningen på ett lönsamt sätt. Många kooperativa företag har tidigt tagit täten när det gäller ansvar för en globalt hållbar utveckling och vår gemensamma miljö. Arlas hållbarhetsersättning, där medlemmarna tillsammans i det kooperativa företaget uppmuntrar och finansierar den gröna omställningen på gårdsnivå, är ett bra exempel på hur kooperation kan bidra med konkreta lösningar på lantbrukets och samhällets utmaningar, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Arla ägs av sina medlemmar – 2 000 mjölkbönder i Sverige och totalt cirka 8 000 bönder i sju nordeuropeiska länder. Alla pengar som Arla tjänar går tillbaka till bönderna, antingen som direkt betalning för den mjölk bönderna producerar eller som långsiktiga investeringar för att säkra mejeriproduktionen.

De senaste åren har Arlabönderna byggt upp den största klimatdatabasen i mejerivärlden. Det innebär att kooperativet nu har vetenskapligt verifierade data om vilka åtgärder som gör störst klimatnytta på gårdarna.

– Vi är superstolta över att få årets pris för kooperativ utveckling för arbetet med att utveckla vår hållbarhetsersättning. Hela värdekedjan måste ta ett större ansvar för att vi har ett svenskt jordbruk som är hållbart – både miljömässigt och ekonomiskt. Nu utvecklar vi affärsmodellerna som gör det möjligt! Att vi är ett kooperativ som ägs av bönder är en otrolig styrka i det arbetet, säger Cecilia Kocken, vd Arla Sverige.

– Det är inte alltid lätt att vara först med något. Jag är stolt över att vi nu är 8 000 mjölkbönder från sju länder som gör klimatberäkningar på våra gårdar och tillsammans har fattat beslut och infört en ersättningsmodell som ger ett ekonomiskt incitament för att vi ska kunna nå de klimat- och miljömål vi sätter upp. Vi bönder kan inte ta alla kostnader för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. Arlas modell gör det möjligt för alla delar i kedjan från gård till konsument att bidra, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel. Tidigare års vinnare är nätverket Värmländsk Kooperation, SLU:s kooperationskurs, Mikrofonden samt Norra Skog.

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

Arla Sveriges presstjänst
070-884 42 90