Årets kooperativa uppsats 2023

Läs den vinnande uppsatsen här

 

2023 års vinnare av bästa kooperativa uppsats är Petra Lindberg och Linnea Ljungberg som skrivit uppsatsen ”Energigemenskaper – en framtidslösning? En studie om energigemenskapers utveckling i Sverige”. Uppsatsen är en masteruppsats på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

Uppsatsen vinner Svensk Kooperations uppsatstävling 2023, och juryns motivering lyder:

Uppsatsen rör den mycket aktuella frågan om energiförsörjning och undersöker förutsättningarna för energigemenskaper i Sverige. Energigemenskaper är samarbeten mellan lokala intressenter som producerar, konsumerar och hanterar lokala, egna energisystem – och den kooperativa företagsformen är en möjlig organisation för energigemenskaper. Uppsatsen är en empirisk undersökning av ett antal olika energigemenskaper runt om i landet. Uppsatsen undersöker bland annat vilka utmaningar som finns för att utveckla energigemenskaper och möjliga lösningar på dessa, samt vilka roller som olika aktörer kan ta för att skapa och driva energigemenskaper.

Den vinnande uppsatsen är välskriven och visar på ett bra akademiskt hantverk. Uppsatsen är mycket ambitiös i sitt omfång, med ett imponerande empiriskt underlag som möjliggör gedigna slutsatser. Den ger ett viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen, både allmänt om organisering för att ta ansvar för gemensamma utmaningar och specifikt om vad som behövs för att utnyttja potentialen i energigemenskaper i Sverige.