Årets kooperativa uppsats 2022

Läs den vinnande uppsatsen här

 

Hur kan hållbarhetsdeklarationen som det kooperativa företaget Coop infört samspela med lokala småskaliga producenter för att successivt göra varorna alltmer hållbara? Det har Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt undersökt i sin masteruppsats, Low scores, high standards – A case study on Coop’s sustainability declaration, inom programmet Sustainable Food Systems på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Uppsatsen vinner Svensk Kooperation uppsatstävling 2022, och juryns motivering lyder:

”Den vinnande uppsatsen är mycket ambitiös i både frågeställningar och genomförande, det är ett stort arbete som lagts ned med ett omfattande material. Den är också väldigt välskriven och håller en mycket hög akademisk kvalitet.

Uppsatsen belyser på ett bra sätt hur ett stort kooperativt företag arbetar med hållbarhet på ett innovativt sätt. Uppsatsen berör väldigt aktuella och viktiga frågor, om hållbarhet i livsmedelskedjan, lokal produktion av mat och livsmedelsförsörjning, och utgör en gedigen och viktig forskningsinsats.”