Are you cooperative?

Kooperativa företag ser ut som vilka som helst på utsidan. Det är på insidan de skiljer sig. Lär dig mer om kooperativ av Cooperatives Europe.