Anna Karin Hatt ny ordförande för Svensk Kooperation

Anna Karin Hatt (vänster) är ny ordförande för Svensk Kooperation och Anders Dahlquist-Sjöberg (höger) blir ny vice ordförande.

Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, har sedan den 4 februari tagit över ordförandeklubban i Svensk Kooperation. 

– Det känns oerhört roligt att på nytt få förtroendet att kliva in i rollen som ordförande för Svensk Kooperation. De svenska kooperativa och ömsesidiga företagen är med sina närmare 100 000 anställda och 500 miljarder i samlad omsättning en viktig och växande del av näringslivet. Att öka kunskapen om vår del av näringslivet, och säkra att de kooperativa och ömsesidiga företagen har lika goda förutsättningar att verka som verksamheter som drivs i andra företagsformer är en viktig och prioriterad uppgift för oss i Svensk Kooperation. Jag ser fram emot att tillsammans med Anders som ny vice ordförande och resten av styrelsen leda oss framåt i det viktiga arbetet, säger Anna Karin Hatt, ny ordförande för Svensk Kooperation.

Erfaren styrelse med siktet högt

Anna Karin Hatt har 2021-2022 varit vice ordförande i Svensk Kooperation, och dessförinnan dess ordförande, 2019-2021.

Ny vice ordförande för Svensk Kooperation är Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd på KF. 

– Jag är stolt och glad över att vara ny vice ordförande för Svensk Kooperation. Vi i de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör det demokratiska näringslivet som på ett unikt sätt förenar affärsnytta med demokratiska värderingar. Jag ser framemot att jobba tillsammans i Svensk Kooperation för att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen, som verkligen ligger i tiden, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ny vice ordförande för Svensk Kooperation.

Den övriga styrelsen i Svensk Kooperation består av Pernilla Bonde, vd för HSB; Petter Skogar, vd för Fremia; Karin Perers, ordförande för Mellanskog; Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank samt Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect (adjungerad).

Roterande ordförandeskap

Ordförandeskapet i Svensk Kooperation roterar mellan LRF och KF. Tidigare ordförande i Svensk Kooperation, Marie Nygren, vd för KF, lämnar uppdraget något i förtid då hon fått en ny roll som tf vd för Coop Sverige. Anders Dahlquist-Sjöberg är KFs nya representant i Svensk Kooperations styrelse.

Med nya och gamla krafter i styrelsen fortsätter Svensk Kooperation att sprida kunskap om kooperationen och påverka och driva opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential!