Anders ny ordförande för Svensk Kooperation

Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd på KF, är ny ordförande för Svensk Kooperation. Anders har varit vice ordförande för Svensk Kooperation sedan i februari, och tar nu över ordförandeskapet. Tidigare ordförande Anna Karin Hatt, vd och koncernchef LRF, blir nu vice ordförande. Rockaden sker enligt Svensk Kooperations praxis där ordförandeskapet alterneras mellan konsument- och producentkooperationen.

– Det är med en känsla av stolthet och tacksamhet som jag övertar stafettpinnen som ordförande i Svensk Kooperation. Jag är övertygad om att de kooperativa och ömsesidiga företagen har mycket att bidra med i en föränderlig värld, särskilt eftersom vi förenar affärsnytta med demokratiska värderingar. Jag hoppas därför att vi kan jobba mer för att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen och den potential som kan utvinnas ur företagsformen, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ny ordförande för Svensk Kooperation.

Den övriga styrelsen i Svensk Kooperation består av Anna Karin Hatt, vd för LRF; Pernilla Bonde, vd för HSB; Petter Skogar, vd för Fremia; Karin Perers, ordförande för Mellanskog; Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank samt Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect (adjungerad).