Alla medlemmar kan påverka och alla måste ta ansvar

Ekonomisk förening är en företagsform med många fördelar som bolag inte har, säger Gunnar Heibring.

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Ekonomisk förening är en särskilt bra företagsform när man ska utveckla verksamheter. Det anser Gunnar Heibring, entreprenören som håller klubban i Norrskog, förvaltar egen skog och utvecklar fisket i Hotagsbygden.

För snart ett sekel sedan såddes fröet till den norrländska skogsägarrörelsen. Den var ett svar på de deras dåliga affärsvillkor. Idag har både marknaden och ägandet förändrats och den som leder en skogsägarförening ska helst inte bara hänga med utan gärna ta täten. Då gäller det att man har förståelse för både det nya och det gamla.

Gunnar Hebring, ordförande i Norrskog, har inte ärvt sin skog. Han flyttade från Västkusten till Jämtland i slutet av 1970-talet, köpte fastigheten som han bor på -78 och skogen -85.

Studiecirkel i motorsåg

Sedan 20 år har han varit förtroendevald i Norrskog, först på lokal nivå i skogsbruksområdet, från 2002 i huvudstyrelsen och 2007 som ordförande. Under fyra decennier har han haft stor nytta av skogsägarföreningen på olika sätt.

– För min del innebar medlemskapet i Norrskog att jag fick en samarbetsparner som jag kunde få råd och tips av. Jag deltog i föreningens studiecirklar i skogsbruk och motorsågsteknik. Dessutom fick jag ju leverera till föreningen och fick ta del av överskottet.

– Vi hade ju år i början på 1990-talet när ingen annan köpare tog emot virket för det var överfullt, men vi som var med i föreningen fick ju leverera. På den tiden gjorde upp virkespriserna för nästan hela året på hösten, något som hängde kvar sedan flottningstiden.

Ligger i presentationen

Skogsägarföreningarnas framtid beror på hur man presenterar vad en ekonomisk förening är och vad det betyder för skogsgården idag. Det är en företagsform som har många fördelar som ett bolag inte har, menar han.

– En medlem en röst, alla har möjlighet att påverka och alla måste ta ansvar – det hör liksom ihop. Det är en särskilt bra företagsform när man ska utveckla verksamheter, när man måste förbättra sig och vara med och konkurrera.

Idag finns många nya skogsägare som liksom Gunnar Heibring inte är uppväxta på en skogsfastighet.

– Det är en utmaning för föreningen att anpassa produkter och tjänster till nya medlemskategorier. Idag kan ju en skogsägare i Norrland bo var som helst i världen. Det är en anledning till att vi utvecklar våra webbtjänster, där man till exempel kan kolla skogsbruksplanen tillsammans med rådgivare via nätet.

En annan kategori är de som flyttar tillbaka, hem till gården, efter att ha haft ett förvärvsarbete.

– De har fastigheten kvar, och får tid att engagera sig som friska och krya pensionärer. De har kanske en viss kännedom om skogsnäringen och med ett guldavtal som löper under ett visst antal år får de extra betalt för att de är lojal mot föreningen.

Spelplanen förändras

Skogbruksplanen och nyttjandet av skogen förändras över tid, inte bara med marknad, lagar och regler. Väder och vind har alltid varit en stark kraft som skogsbönder måst räkna med – och den blir inte mindre med klimatförändringarna. För att möta medlemmarnas behov har Norrskog bland annat lanserat Säker skog och fått många medlemmar att skaffa motorsågskörkort för att ta hand om vindfällen.

– Eftersom vindfällen är så spridd på fastigheten blir det dyrt att köpa in den tjänsten. De åren när vi haft stormar kan vi se att självverksamheten ökar, säger Gunnar Heibring.

Förr var det få som betalade för röjning men nu har den typen av uppdrag ökat.

– Det var lite skämmigt tidigare men nu är det accepterat att köpa såna tjänster, liksom markberedning och plantering.

In i mäklarbranschen

Norrskog har även gett sig in i mäklarbranschen och erbjuder sina medlemmar juridiska tjänster som inte funnits tidigare.

– Vi jobbar mycket med fastighetsförsäljning och generationsväxling, hela paketet. Det gäller ofta stora värden och många behöver juridisk hjälp. Det kan vara flera syskon som ska dela upp en fastighet och ibland blir det stora processer.

Förutom råd och stöd i den dagliga verksamheten ger medlemskapet i Norrskog fördelar på sikt menar Gunnar Heibring.

– Vi jobbar näringspolitiskt tillsammans med LRF, för att skapa så gynnsamma villkor för familjeskogsbruket som möjligt. Många dåliga förslag har vi lyckats bromsa. Det finns 330 000 skogsägare i Sverige som försörjer industrin med råvara, så vi är en part att räkna med.

Att skogsägarföreningen har flera ben gör också att medlemmarna känner sig starka, menar han.

Gemensam kraft

– Vi har tre sågverk och två hyvlerier, en impregneringsanläggning och ett måleri. Vi levererar tråvaror till 35 länder, det kan inte en enskild skogsägare göra själv, men tillsammans kan vi det.

Dessutom förvaltar Norrskog omkring 800 miljoner kronor av medlemmarnas kapital. Man äger också 25 000 hektar egen skog som man bedriver verksamheter på och som medlemmarna får ta del av överskottet från.

– Insatsen betalar medlemmarna i form av en procentsats som dras på leveransen. Minst 80 procent av det kapital som medlemmarna har placerat hos oss, det ska vi kunna betala ut i morgon. När man slutar som skogsägare får man tillbaka sin insats.

Besöksnäring och fiske

Det traditionella familjeskogsbruket, som varit skogsägarföreningens kärntrupp, har blivit allt färre. Skogsbruk i kombination med jordbruk och annan lokal näringsverksamhet börjar bli sällsynt. Men det finns undantag, och kanske rent av en motrörelse. Sedan Gunnar Heibring blev medlem i Norrskog har han ägnat sig åt besöksnäring och fisketurister på sommaren och skogen på vintern.

– Det är perfekt, jag har ungefär samma upplägg nu men tillbringar inte lika mycket i skogen eftersom förstroendeuppdraget tar en del tid.

Tillsammans med några andra entreprenörer har han startat Drömfiske, en kvalitetsstämpel för ansvarsfull fiskevård.

– En del i fiskevården är att driva en sättfiskoldling för att bevara stammar av öring och röding. Olika stammar av fiskynglen hålls i skilda kar, det minskar risken för smittspridning.
Hotagsbygdens fiskodling drivs som ett kooperativ med 10 fiskvårdsområden som ägare.

– Odlingen har vi byggt ut de senaste åren för att också kunna hantera romkläckningen, berättar Gunnar Heibring entusiastiskt.

– Finessen är att värma upp tregradigt vatten till åtta grader, då får vi fisken att växa två år på ett år, ingen vinterperiod. Nu kan vi göra allt lokalt!

free_breakfastLästips