Akademin – missa inte kooperationen!

Kooperativa och ömsesidiga företag är en viktig del av näringslivet i Sverige. Men okunskapen om kooperation är ett av de viktigaste utvecklingshindren för sektorn i Sverige idag, och högskolor och universitet har en viktig roll att spela. Detta skriver Svensk Kooperations ordförande Marie Nygren och vice ordförande Anna Karin Hatt i regionala debattartiklar riktade till universitet och högskolor runt om i landet.  

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige sysselsätter idag cirka 100 000 människor och har en omsättning på nära 500 miljarder och det startas 400 nya kooperativa företag över hela landet varje år. Men trots sektorns storlek och betydelse finns det en stor okunskap om den kooperativa företagsformen och det gäller tyvärr även inom den högre utbildningen.

För att kartlägga frågan gjorde Svensk Kooperation nyligen en studie kring hur kunskap om kooperativa och ömsesidiga företag inkluderas på universitet och högskolor i Sverige. Granskningen omfattade 271 relevanta kursplaner och visade att kooperation, ömsesidiga företag eller ekonomiska föreningar inte fanns med överhuvudtaget i någon av kursplanerna. 

Det är mycket olyckligt att akademiska utbildningar inom ekonomi, juridik och samhällskunskap missar den kooperativa företagsformen och gör aktiebolag till allenarådande norm för företagande.  Här har universitet och högskolor ett stort ansvar.

Därför uppmanar vi högskolor och universitet – inkludera de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna i era utbildningar och se till att studenterna får en bred kunskap om företagande och näringsliv i Sverige. Vi på Svensk Kooperation står gärna till tjänst för kunskapspåfyllning och samarbeten.

 

Marie Nygren
Ordförande Svensk Kooperation
vd Kooperativa Förbundet

Anna Karin Hatt
Vice ordförande Svensk Kooperation
vd och koncernchef LRF