150 år av modernt kooperativt företagande

Välkommen på frukostseminarium. Det här är det tredje i vår serie om kooperationens roll i samhället och näringslivet. Seminariet är kostnadsfritt.

Vi har lång erfarenhet av kooperation i Sverige. De första företagen började växa fram redan för över 150 år sedan. Men samhället ser naturligtvis helt annorlunda ut idag. Det kooperativa företagandet står inför nya utmaningar.

Men vilka är utmaningarna?

Seminariet belyser och diskuterar vad kooperation bidrar och kan bidra med, i dagens samhälle på väg mot morgondagens. Ett annat perspektiv som vi diskuterar vid seminariet är vad kooperativt företagande har blivit fram till idag och vad det kan bli i framtiden.

Nya rapporten Kooperation – En del av framtiden ligger till grund för seminariet och presenteras av författarna Mats Wingborg och Curt-Olof Mann. Två paneler diskuterar kooperationens villkor och förutsättningar.

Panel 1

Vilken roll kan kooperativa företag spela?

Samhället präglas av stora förändringar – globalisering, urbanisering, digitalisering, privatisering, nya krav på inflytande och delaktighet. Är kooperation ett svar på de nutida utmaningarna?

Medverkande

Panel 2

Vad är ett kooperativt företag idag?

I Sverige finns äldre kooperativa företag såväl som nya. Men vad betyder det för dessa företag att de är kooperativa? Hur uppfattar de den kooperativa idén? Och vilka är utmaningarna för de kooperativa företagen?

Medverkande

Tid och plats

Dag: Tisdag 16 februari
Tid: 08:30–10 (frukost serveras från 08)
Plats: Tändstickspalatset, Kreugersalen, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

(Tid för anmälan har passerat.)

Moderator

Boa Ruthström, Arenaidé.

Seminariet kommer även att direktsändas på svekoop.tv

Anmälan

Till jan.eden@kfo.se senast den 11 februari eller på Eventbrite

Hämta rapporten

Kooperation – en del av framtiden