Kooperativa företag – en viktig och växande del av näringslivet

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning på 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Omsättningen har också ökat de senaste åren. Det visar ny statistik som Svensk Kooperation har tagit fram. 

Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. För femte året i rad tar Svensk Kooperation fram statistik som i år visar en intressant utvecklingskurva.

Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 466 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Företagen finns i många olika branscher, och gemensamt för dem är att de utgör ett demokratiskt näringsliv med fokus på hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet i kombination med ansvar, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

God tillväxt inom kooperativa sektorn

Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta som ger unik kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. I rapporten Det kooperativa Sverige – de största företagen 2018 finns presentationer av företagen och alla uppgifter som har samlats in.

Undersökningen görs för femte året och omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. Årets undersökning visar att omsättningen för de största kooperativa och ömsesidiga företagen har ökat under flera år i följd. Omsättningen har ökat med 32 miljarder från år 2017 och med 65 miljarder från år 2016.

– Det finns många stora och framgångsrika kooperativa och ömsesidiga företag vilket visas i vår undersökning. Det är också intressant att notera den stora bredden. Den kooperativa företagsmodellen fungerar bevisligen väl i många branscher, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

Databas ger möjlighet att sortera, filtrera och jämföra

De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2018) en sammanlagd omsättning på 287 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 179 miljarder kronor. Uppgifter har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor.

Goda affärer finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

Läs hela rapporten här: Det kooperativa Sverige – de största företagen 2018

För intervjuer och press kontakta:

Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se eller

Camilla Lundberg Ney, 070-309 88 84, camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se