Spela roll

Alla vet ju vad ett kooperativ är. Eller? Testa dina kunskaper här.

Den kooperativa affärsmodellen föddes i början av 1800-talet. Den bygger på grundvärden som är högst relevanta än i dag och antalet kooperativa företag i Sverige blir allt fler.

Här kan du testa dina kunskaper om kund- och medlemsägda företag och vilken roll som svensk kooperation spelar i dag. Vi kopplar bort dressinen.

Starta quizzen