Spela roll

Alla vet ju vad ett kooperativ är. Eller? Testa dina kunskaper här.

Den kooperativa affärsmodellen föddes i början av 1800-talet. Den bygger på grundvärden som är högst relevanta än i dag och antalet kooperativa företag i Sverige blir allt fler.

Här kan du testa dina kunskaper om kund- och medlemsägda företag och vilken roll som svensk kooperation spelar i dag. Vi kopplar bort dressinen.

Starta quizzen


  • Ett kooperativt företag är vinstdrivande.

  • Svenska kooperativ drivs oftast som …

  • Ömsesidiga företag kännetecknas av att de ägs av sina kunder.
 Vad skiljer ömsesidiga från kooperativa företag?

  • Vilka var de första kooperationerna i Sverige?

  • Hur många människor arbetar i kooperativa företag i världen?

  • Vilka är de mest kooperativa länderna i världen?

  • Kooperativ ökar snabbare i antal än andra företagsformer.

  • Inom vilka områden startas de flesta kooperativen i Sverige idag?

  • Låt världen vetaShare on FacebookTweet about this on Twitter