Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut varje år till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige.

Svensk Kooperation vill med priset uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet och de initiativ som görs runt om i landet för att utveckla det kooperativa företagandet och som utgör goda, inspirerande exempel.

Kriterier

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut för ett initiativ, en insats eller en gärning som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Detta kan innebära ett företag, en organisation, ett projekt eller en eller flera enskilda personer som:

  • Uppmärksammar/sprider den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
  • Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
  • Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Insatsen kan med fördel också ha ett tydligt fokus på hållbarhet och ett starkt framtidsfokus, samt vara innovativ och banbrytande.

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset.

Nomineringen för 2024 års pris är nu stängd. Vinnaren presenteras i maj.


Vinnare 2023: Värmländsk Kooperation

Nätverket Värmländsk Kooperation blev vinnare av Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling 2023. Genom regional samverkan och konkreta gemensamma aktiviteter synliggör Värmländsk Kooperation betydelsen av kooperation för politiker, opinionsbildare och unga. Läs mer om nätverket och vinstmotiveringen här.


Vinnare 2022: Sveriges lantbruksuniversitet

Vinnaren av Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2022 var SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Med deras kooperationskurs förmedlar de vikten av och kunskap om det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet och vinstmotiveringen här.


Vinnare 2021: Mikrofonden

Mikrofonden finansierar och investerar i kooperativa och sociala företag, och gör därmed en viktig insats för kooperativ utveckling i hela Sverige. För detta van de priset för kooperativ utveckling 2021.


Vinnare 2020: Norra Skog

År 2020 delades priset ut för första gången, och vinnaren var den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog. Läs mer om deras vinst här.