Kooperationen i Almedalen 2016

Välkommen till våra seminarier. Här ser du hela programmet för 2016.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en omsättning på 400 miljarder kronor per år och 80 000 anställda, vilket gör dem till en väsentlig del av näringslivet i Sverige.

De kooperativa företagen är föregångare när det gäller konsumentmakt, ekonomisk transparens och hållbar produktion. Det är dags att fler får bekanta sig med kooperation som ett attraktivt komplement till offentlig och annan privat verksamhet.

Den 3–10 juli är kooperationen på plats i Almedalen. Almedalsveckan är ett bra tillfälle för diskussion och debatt kring de frågor som kooperativa och ömsesidiga företag driver. Kom och delta du också.

Kooperativt företag Antal engagemang
Arbetsgivarföreningen KFO 9
Coompanion 6
HSB 11
KF-Coop 9
Lantmännen 9
LRF 7
Länsförsäkringar 19
OK-OKQ8 2
Riksbyggen 12
Södra Skogsägarna 1
Totalt antal engagemang 85

Måndag 4 juli

Hushåll utan sparande hänvisas till dyra boendeformer – hur bryter vi mönstret?

Vi behöver bli bättre på att ge fler möjlighet att hitta en egen bostad. Men hur kan vi bygga bostäder som medelinkomsttagare har råd med? Och hur kan vi skapa en sundare sparandekultur och realistiska möjligheter för unga att ta sig in på bostadsmarknaden? Vi presenterar räkneexempel för att lösa bostadsekvationen för både bostadsrätter och hyresrätter.

speakerArrangörer

Swedbank och HSB

access_time4 juli 2016, 07:45–09:00

placeStrandgatan 35


Hur behåller vi flyktingkraften?

För stora delar av Sverige skulle de flyktingar och andra invandrare som kommit hit kunna bli en resurs, en injektion, en början på en ny utveckling. Klarar vi av att realisera den kraft som finns hos de nyanlända? Hur ska vi snabbt komma igång utan att behöva snegla på ord som integration, m fl.

speakerCoompanion Gotland

access_time4 juli 2016, 08:00–09:30

placeDonners plats 1

Donnerska huset


Lantbrukets och lokala producenters påverkan på hela näringslivet

Sveriges lantbrukare är sedan länge under hård ekonomisk press. Primärproducenter får mindre och mindre betalt för sina produkter och omvandlingstrycket ger små utslag på innovationssidan. Hur påverkar denna utveckling omvärlden? Hur påverkas platser och hur påverkas näringslivet i övrigt?

speakerTillväxt Gotland

peopleMedverkande

 • Roger Hammarström, verksamhetsledare, Tillväxt Gotland
 • Elisabeth Due, näringslivsexpert, ICA-handlarna
 • Monica Frisk, verksamhetsledare, Gotlands förenade besöksnäring
 • Anna Törnfelt, ordförande, LRF Gotland

access_time4 juli 2016, 09:00–10:00

placeDonners plats

H414


Är de gröna näringarna klimatbovar eller klimatföredömen?

Det svenska jordbruket släpper ut 12 miljoner ton koldioxid per år. Hur påverkar klimatavtalet det svenska lantbruket och hur ska svenskt lantbruk och skogsbruk bli ett klimatföredöme?

speakerArrangörer

East Sweden, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren

peopleMedverkande

 • Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF
 • Moderator: Thabo Motsieloa

access_time4 juli 2016, 10:00–10:15

placeStrandvägen 4

East Sweden Arena, Wisby strands veranda


Hur mår Östersjön idag?

85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifrån sig avfall och föroreningar. Hur ser framtidens Östersjön ut? Det finns möjligheter, men hur ser de ut?

speakerArrangörer

Hållbara Hav, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Trossa AB

peopleMedverkande

 • Anders Mannesten, vd, Hållbara Hav
 • Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet
 • Göran Lindstedt, generalsekreterare, Hållbara Hav

access_time4 juli 2016, 10:00–11:00

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Den sociala omställningen

Hur mäter vi socioekonomiska effekter och resultat av förebyggande insatser och på vilket sätt blir de användbara för oss? Hur kan vi samverka över de sektoriella gränserna kring finansiering och utförande av förebyggande sociala insatser för unga? Välkommen till Fryshusets mötesplats då vi genom co-creation skapar embryon till morgondagens lösningar och innovationer samt diskuterar företagens utökade och integrerade samhällsengagemang, alternativa finansieringslösningar samt socioekonomisk mätbarhet i ett exceptionellt innovativt och kreativt seminarium.

speakerFryshuset

peopleMedverkande

 • Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
 • Ola Jönsson Bergström, Grundare, Coest
 • Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB
 • Thomas Khanestad, ICA-handlarnas Förbund
 • Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm
 • Henrik Storm Dyrssen, VD, Leksell Social Venture
 • Lena Lago, Social impact manager, Fryshuset
 • Lotta Lundberg, Chef Fundraising näringslivssamarbeten, Fryshuset

access_time4 juli 2016, 10:15–11:45

placeDonners plats 1

Donnerska huset, aulan


Att leda i hybridorganisationer

Organisationer som verkar i mellanrummen mellan olika logiker som det privata och offentliga brukar ofta kallas hybrider. Att leda i den typen av organisation är ofta ett svårt och utmanande uppdrag. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad säger vd:ar själva inom det kommunala och kooperativa?

speakerArrangörer

KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, Arbetsgivarföreningen KFO

peopleMedverkande

 • Gunnar Westling, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Katarina Ahlqvist, vd, Gryning Vård AB
 • Magnus Hemmingsson, vd, Mälarenergi AB
 • Pernilla Bonde, vd, HSB
 • Sten Dunér, vd, Länsförsäkringar

access_time4 juli 2016, 11:00–12:00

placeNunnegränd 4

Odd Fellow


Sista chansen för social bostadspolitik?

Bostadsfrågan har de senaste åren tagit en central plats i den politiska debatten. Men trots det har alltför lite hänt för att lösa bostadskrisen. Det är hög tid att partierna presenterar ett långsiktigt förslag på en ny social bostadspolitik. Men finns viljan? Och kan de komma överens?

speakerHSB

peopleMedverkande

 • Magdalena Andersson, finansminister, regeringen
 • Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Anders Lago, Förbundsordförande, HSB
 • Ulf Perbo, fd statssekreterare, Kristdemokraterna
 • Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
 • Jonas Nygren, fd kommunstyrelseordförande (S), Sundbybergs stad
 • Moderator: Anna Bellman

access_time4 juli 2016, 11:30–12:30

placeDonnersgatan 2

Wisby Strand Congress & Event


Granskad vård = bättre vård? Kvalitetssäkrad vård i sjukvårdsförsäkringen?

Kvaliteten i vården ökar när beslut om vård baseras på bästa praxis. Men hur säkerställer man att den vård som utförs följer bästa praxis? Hur följer man upp att vården är evidensbaserad, att den är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet?

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Richard Wallensten, docent i ortopedi på, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Adad Baranto, docent och överläkare i ortopedi och ryggkirurgi, Sportsmed
 • Kjell Asplund, ordförande statens medicinsk-etiska råd
 • Marie Källman, handläggare sektionen för hälso- och sjukvård, SKL
 • Thomas Abrahamsson, chef affärsområde hälsa, Länsförsäkringar

access_time4 juli 2016, 11:30–12:30

placeHästgatan 5


Går det att köpa en giftfri vardag? Om kemikaliesmart upphandling

Användningen av kemikalier har gett ökad välfärd, men vissa kemiska ämnen orsakar allvarliga skador på hälsa och miljö. Kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan skydda vår hälsa och bidra till bättre miljö, inte minst i Östersjön. Varje år gör den offentliga sektorn inköp för cirka 600 miljarder kronor.

Sedan 2015 finns ett kravpaket som hjälper kommunerna att ställa kemikaliekrav vid upphandlingar inom förskolan. Nu undersöks möjligheterna till upphandlingskrav även för exempelvis barnavårdscentraler, idrottshallar och skolor. Panelen samtalar om hur regeringen, myndigheter, kommuner och näringsliv arbetar med upphandling för att vi ska slippa farliga kemikalier i vardagen. Vad är erfarenheterna hittills från förskolan och hur är förutsättningarna på andra områden?

speakerArrangörer

Kemikalieinspektionen, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Hållbara Hav, Trossa AB, Länsförsäkringar Stockholm

peopleMedverkande

 • Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
 • Annie Stålberg, chef för enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten
 • Nils Hannerz, ansvarig för industriell bioekonomi, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
 • Maria Azzopardi, projektledare, Kemikaliecentrum, Miljöförvaltningen, Stockholms stad
 • Moderator: Folke Rydén

access_time4 juli 2016, 11:30–13:00

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Hur bygga till fler?

Idag har för få människor möjlighet att bo i nybyggda bostäder. Byggbranschen har fått kritik. Men nu har flera nya satsningar som ska bredda bostadsutbudet dykt upp. Hur bra är de egentligen? Tre konkreta projekt pitchas till en erfaren expertpanel som bedömer hur bra de flyger.

speakerArrangörer

HSB och SABO

peopleMedverkande

 • Emma Jonsteg, vd, Utopia
 • Viktor Barth-Kron, reporter, Dagens Nyheter
 • Barbro Engman, fd förbundsordförande, Hyresgästföreningen
 • Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion, SABO
 • Sanna Edling, chef utveckling & hållbarhet, HSB ProjektPartner
 • Aidin Zandian, ordförande, jagvillhabostad.nu
 • Moderator: Anna Bellman

access_time4 juli 2016, 11:45–11:30

placeDonnersgatan 2

Wisby Strand Congress & Event


Kan civilsamhälle och kommun samverka jämlikt? – Jämlikt Göteborg

I Göteborg ska vi minska skillnaderna i livsvillkor, bland annat genom strukturella förutsättningar så som kunskapsallianser och samverkansallianser. Hur kan kommunen och civilsamhället samverka utan att det innebär en återgång till det vi ville lämna, ett samhälle byggt på välgörenhet?

speakerArrangörer

Göteborgs Stad, Västsvenska Arenan

access_time4 juli 2016, 12:00–13:00

placeStrandvägen, H542


Bonden, bränslet och beroendet – vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?

Biodrivmedel bidrar till en fossilfri fordonsflotta. I en ny rapport beskrivs varför biodrivmedel är bra för klimatet, jobben, matproduktionen och energitryggheten samt varför det behövs en bred portfölj med biodrivmedel i Sverige. Vilken politik behövs för att stimulera en biodrivmedelsrevolution?

speakerArrangörer

Energifabriken, Perstorp

peopleMedverkande

 • Matilda Ernkrans, S
 • Linnéa Engström, MP
 • Kristina Yngwe, C
 • Klara Helstad, Energimyndigheten
 • Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
 • Per Kågesson, KTH
 • Johanna Grant, Gröna Bilister
 • Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
 • Carl Von Schantz, Lantmännen Energi
 • Åsa Pettersson, Scania
 • Helena Johansson, LRF
 • Per Everhill, Tekniska Verken
 • Karin Varverud, Energifabriken
 • Lars Lind, Perstorp Bioproducts
 • Moderator: Sara Anderson, 2050 Consulting
 • Moderator: Mikael Karlsson, 2050 Consulting

access_time4 juli 2016, 12:00–13:30

placeKorsgatan 4

Länsstyrelsens nedre trädgård


Bäst eller sämst i klassen? Om organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i ideell sektor

En god psykosocial arbetsmiljö är viktigt. En medarbetare som mår bra och trivs både arbetar bättre och är en bättre arbetskamrat. Hur ser det ut i ideell sektor? Är medarbetarna nöjda med sin arbetsmiljö? Vad är arbetsgivares och medarbetares rättigheter och skyldigheter för arbetsplatsens arbetsmiljö?

speakerArrangörer

Arbetsgivaralliansen, IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Arbetsgivarföreningen KFO

access_time4 juli 2016, 13:00–14:00

placeNunnegränd 4

Odd Fellow


Recept för en hållbar upphandling av läkemedel

Hur kan upphandling användas mer effektivt för att minska negativ påverkan på människor och miljö vid tillverkningen av läkemedel? Företrädare för myndigheter, landsting och läkemedelsindustri samtalar om vilka möjligheter som finns och vad som behövs för att driva utvecklingen framåt.

speakerArrangörer

Trossa AB, Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

peopleMedverkande

 • Kia Sahlin, miljöstrateg, Läkemedelsverket
 • Margareta Bergh, sakkunnig policyenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Kenneth Nyblom, vd, Föreningen för generiska läkemedel
 • Bengt Mattson, sakkunning/hållbarhetschef, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)/Pfizer AB
 • Pauline Göthberg, nationell samordnare, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner
 • Moderator: Folke Rydén

access_time4 juli 2016, 13:30–14:30

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Digitalisering – vem vinner och vem försvinner?

Vad blir egentligen effekten av att nya och gamla affärslogiker möts? Vilka utmaningar står det egna företaget, branschen och vår gemensamma ekonomier inför? Vad händer när nya typer av tjänster och produkter dyker upp? Och vad händer i slutändan på arbetsmarknaden? Digitaliseringen spås innebära en mikroekonomisk revolution för företag och konsumenter. Måste det till en politisk strategi för att möta hur digitaliseringen förändrar vår ekonomi?

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Anna Öster, chefekonom, Länsförsäkringar
 • Susanne Bergh, chef digital utveckling, Länsförsäkringar
 • Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen
 • Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, forskare vid IFN och tidigare sekreterare i framtidskommissionen

access_time4 juli 2016, 13:45–14:30

placeHästgatan 5


Hur ska seriösa assistansanordnare kunna bedriva verksamhet när ersättningsnivån är i botten?

Den låga ersättningen för personlig assistans och införandet av efterskottsbetalning riskerar att slå ut seriösa aktörer inom personlig assistans.

speakerArbetsgivarföreningen KFO

access_time4 juli 2016, 14:00–15:00

placeBirgers gränd 7

Trädgård med ingång från Almedalen.


Är miljonprogrammet moget för energieffektivisering?

Det är viktigt att flerbostadshus renoveras med helhetsgrepp kring energieffektivisering och inomhusklimat. En enkätundersökning visar hur de som äger eller förvaltar flerbostadshus från 1960- och 70-talet arbetar med energieffektivisering.

speakerArrangörer

Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, Energirådgivarna, Byggmaterialindustrierna

peopleMedverkande

 • Leif Nysmed, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Emma Hult, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Britta Permats, vd, Svensk Ventilation
 • Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen
 • Therese Rydstedt, energiexpert, SABO
 • Anders Sandoff, universitetslektor, industriell och finansiell ekonomi, Göteborgs Universitet
 • Roland Jonsson, energiexpert, HSB

access_time4 juli 2016, 14:00–14:50

placeHolmen, H606

Svensk Ventilations trailer


Är digital kunskap den viktigaste frågan för valberedningen 2017 eller är det jämställdhet?

Hur skiljer sig synsätten på valberedningar? Vad är deras främsta uppgift och vilka utmaningar står de inför 2017? Länsförsäkringar gjorde i april en undersökning med representanter från över 100 valberedningar om utmaningarna i arbetet: Hur får man in fler kvinnor i styrelsen?

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd kapitalförvaltningen, Länsförsäkringar
 • Cecilia Lager, styrelseledamot i ett flertal bolag
 • Björn Kristiansson, advokat, verkställande ledamot i Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrning
 • Hans Ek, vice vd och ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning, SEB
 • Ramsay Brufer, ägaransvarig, Alecta

access_time4 juli 2016, 14:45–15:30

placeHästgatan 5


Världens viktigaste lektion – om att rädda världen lite grann varje dag

Tre inspirerande lärare om vår tids viktigaste frågor: klimat, migration och jämställdhet. Om hur vinn-vandring, mångfald och att leva som en kvinna kan rädda världen lite grann varje dag.

Just nu pågår den största humanitära krisen sedan andra världskriget, med mer än 60 miljoner människor på flykt. Samtidigt kan klimatförändringarna inom en snar framtid hindra ännu fler människor från att bo kvar där de lever idag. Det kommer enligt UNHCR att finnas mellan 250 miljoner och 1 miljard klimatflyktingar i världen år 2050. Det är stora utmaningar som politiker och beslutsfattare har framför sig.

speakerMiljömärkning Sverige

peopleMedverkande

 • Pär Holmgren, meteorolog, naturskadespecialist Länsförsäkringar, Pärspektiv förlag
 • Gudrun Schyman, partiledare, FI
 • Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen
 • Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige
 • Moderator: Pär Lernström
, Oh-deer Entertainment AB

access_time4 juli 2016, 14:45–15:30

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, sal B23


Tisdag 5 juli

Kan vi klara hälso-och sjukvårdsutmaningen?

Hälso- och sjukvården står inför en gigantisk utmaning med åldrande befolkning och många nyanlända med stora behov. En del pekar på privata alternativ med försäkringar som tecknas av företag, andra på att vården måste bli mer effektiv. Vi slår ett slag för en vård som drivs av idéburna företag.

speakerCoompanion Gotland

access_time5 juli 2016, 08:00–09:30

placeDonners plats 1

Donnerska huset


Hur klimatsäkrar vi städerna? Eller när blir Uppsala vår nästa huvudstad?

Sveriges tre största städer ligger alla vid vattnet. Vi exploaterar havsnära trots att vi vet att havsvattennivån stiger för varje år, i hundratals år framåt. Klimatförändringarna slår hårt mot Sveriges storstäder och ändå låter vi dem växa.

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Pär Holmgren, meteorolog, naturskadespecialist Länsförsäkringar, Pärspektiv förlag
 • Anna Forsberg, chef Gröna Affärer, Skanska
 • Lena Blom, phd, strateg, Göteborg Stad Kretslopp och vatten

access_time5 juli 2016, 09:00–10:00

placeHästgatan 5


Kris för små aktörer inom personlig assistans

Om den politiska ambitionen att dämpa kostnadsutvecklingen för personlig assistans. Hur påverkas branschen och mindre assistansanordnare i synnerhet?

speakerArrangörer

Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna BPA

access_time5 juli 2016, 09:30–10:10

placeBirgers gränd 1

Café Strandporten


Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit? Vi har samlat politiker, representanter för fordonsbranschen, tillverkare av förnybara drivmedel och företag som ställt om sina transporter, för att diskutera och ge svar.

speakerArrangörer

Cleantech Östergötland, Östgötautmaningen

peopleMedverkande

 • Nina Ekelund, Programdirektör, Hagainitiativet
 • Jakob Lagercrantz, Grundare, 2030-sekretariatet
 • Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (MP), ordförande Trafikutskottet
 • Anita Jernberger, Regionråd (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden
 • Nils Hillerbrand, Kommunalråd Linköping (MP)
 • Anders Norén, Teknisk chef, Bil Sweden
 • Jonas Kempe, Scania
 • Bengt Olof Johansson, vd, Lantmännen Agroetanol
 • Patrik Lindergren, vd, Chargestorm
 • Christer Hagsund, cfo, DSV
 • Tina Helin, vd, EON Gas Sverige AB
 • Bengt Lagerman, vd, Returpack
 • Klas Gustafsson, vvd, Tekniska Verken

access_time5 juli 2016, 09:30–10:30

placeKorsgatan 4

Länsstyrelsens nedre trädgård


Mångfald 2.0 – kartan förändras när normer och strukturer ställs på ända

Vi behöver förändra vårt sätt att jobba med mångfaldsfrågor. Men hur gör vi det? Och vilket ansvar har dagens arbetsgivare att skapa ett inkluderande samhälle?

speakerArrangörer

Fastigo, KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, Arbetsgivarföreningen KFO, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

access_time5 juli 2016, 10:00–11:00

placeStrandgatan 14

Gotlands museum


Kan Sverige ta ledartröjan i arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter?

I en färsk EU-rapport rekommenderas medlemsländer att stiga fram och leda arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Kan Sverige ta den rollen – och i så fall hur? Regeringen vill se ett nationellt förbud. Skulle det hjälpa eller stjälpa arbetet för ett förbud i hela EU?

speakerArrangörer

Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Kemikalieinspektionen, Hållbara Hav, Trossa AB, Länsförsäkringar Stockholm

peopleMedverkande

 • Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Ulf Kamne, kommunalråd, Miljöpartiet, ansvaring för miljö och stadsutveckling i Göteborg
 • Fredrik Sandström, jurist, Kemikalieinspektionen, sekreterare i utredning om cirkulär ekonomi på Regeringskansliet
 • Linnéa Engström, europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Marie Löf, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye
 • Moderator: Henrik Hamrén, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye

access_time5 juli 2016, 10:00–11:00

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Ekobristen – en affärsmöjlighet för svenskt lantbruk

Efterfrågan på svensk ekologisk mat är rekordstor och marknaden upplever råvarubrist på flera fronter. Det behövs helt enkelt fler som lägger om till ekologisk produktion i Sverige. Hur ska det gå till och hur tar svenskt lantbruk tillvara på affärsmöjligheten med eko?

speakerEkologiska Lantbrukarna

access_time5 juli 2016, 10:00–12:00

placeSödra Kyrkogatan 4B

Hedbergs Bok- och Musikcafé


Tillståndet i Östersjön

Just nu bidrar främmande arter till ett artrikare hav och algblomning är inte bara av ondo. För att kunna ta beslut är det viktigt med kunskap. Ta chansen att lära dig något om hur Östersjön fungerar.

speakerArrangörer

Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Initiativet Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Trossa AB, Länsförsäkringar Stockholm

access_time5 juli 2016, 10:30–14:30

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Är bra vatten och avlopp enbart för stora och rika kommuner?

Vatten och avlopp är dyrare i glesbygd än i storstäder, samtidigt är utmaningarna för detta än större i glesbygden. Vi ser indikationer på att kostnaderna kommer att öka och vi behöver diskutera hur utmaningarna, lösningarna och framtida kostnader ser ut – både i storstad och glesbygd.

speakerSvenskt Vatten

peopleMedverkande

 • Anne Adrup, expert rörnät och klimat, Svenskt Vatten
 • Magnus Montelius, expert organisation, va-ekonomi och hållbarhetsindex, Svenskt Vatten
 • Roland Jonsson, ordförande, Nils Holgersson-gruppen
 • Karin Thomasson, 4:e vice ordförande, SKL
 • Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna
 • Elizabeth Salomonsson, kommunalråd, Köping kommun
 • Moderator: Lars Jederlund, Vestam

access_time5 juli 2016, 11:00–12:00

placeMellangatan 1

Vattenforum, trädgården


Hur säkrar vi maten i framtiden?

Av alla hållbarhetsutmaningar tycks matförsörjningen vara den mest svårlösta: Maten är helt oumbärlig, och samtidigt representerar jordbruket idag den enskilt största påverkan vi har på klimatet och miljön. Det handlar om vad vi äter, inte bara vad vi producerar. Så hur säkrar vi framtidens mat?

speakerPolarbröd

peopleMedverkande

 • Johanna Sandahl, ordförande, Svenska Naturskyddsföreningen
 • Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Johan Kuylenstierna, chef och adjungerad professor, Stockholm Environment Institute
 • Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och koordinator för Östersjöprojektet BERAS
 • Karin Bodin, vd, Polarbröd
 • Lars Larsson, försörjningssexpert

access_time5 juli 2016, 11:00–12:00

placeVolters gränd 8

Atrium


Pensionslösa småföretag – morgondagens fattigpensionärer?

Många småföretag saknar tjänstepension för sig och sina anställda. Vilken påverkan får det för företagaren, de anställda och för samhället i stort? Vad händer när färre sätter av till tjänstepension och tryggheten är sämre i tillväxtbranscher, kvinnobranscher och storstadsområden? Vem bär ansvaret?

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Erik Ageberg, projektledare socialförsäkringsfrågor, politik & opinion, Företagarna
 • Solveig Zander, talesperson i socialpolitiska frågor och ledamot av socialförsäkringsutskottet och pensionsgruppen, Centerpartiet
 • Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik vid institutet för social forskning (sofi), Stockholms Universitet
 • Kristina Kamp, pensionsexpert, Min Pension
 • Tua Holgersson, vd, Länsförsäkringar Fondliv

access_time5 juli 2016, 11:30–12:30

placeHästgatan 5


Matvanor i förändring – hur hänger svenska råvaror med?

Svenskarnas matvanor förändras. Vi tar intryck från andra länder. Många är födda i andra länder eller har föräldrar som är det. Lojaliteten för den svenska maten och råvarorna är förankrad i våra produktionsmervärden som till exempel knorr på svansen och bete.

speakerLRF

peopleMedverkande

 • Matilda Göransson, trainee, Lidl Sverige
 • Amjad Aloul, kommunikationsexpert, Crossboarder Communication
 • Jakob Söderström, innovation och affärsutveckling, Lantmännen
 • Erik Gunnarsson, odlare och företagare, Ellenholm & Vadensjö gård
 • Moderator: Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF

access_time5 juli 2016, 12:00–12:45

placeMellangatan 7


Livsmedelsstrategin kan få ett lyft med innovationer för lantbruket

Lantbruket i Sverige kan nå nya höjder med förädling av både själva växten och brukandet av jorden. Mer skörd med en mindre insats kräver mer växtförädling och precisionsodling, något som kan bli svenska paradgrenar.

speakerArrangörer

LRF, Lantmännen

peopleMedverkande

 • Helena Jonsson, ordförande, LRF
 • Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen
 • Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Näringsdepartementet

access_time5 juli 2016, 13:15–13:55

placeMellangatan 7


Hur drabbar bostadsbristen unga? Över hälften av Sveriges unga vuxna saknar eget boende idag

Behovet av bostäder i Sverige är större än någonsin – och de som drabbas hårdast av den svenska bostadsbristen är unga vuxna. Brist på bostäder skapar hinder för flytt till orter där jobb och utbildning finns. Vilken långsiktig påverkan har bostadsbristen på vårt samhälle?

speakerLänsförsäkringar

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

peopleMedverkande

 • Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 • Emma Hult, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige
 • Mats Green, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Niklas Svensson, verksamhetschef, Ung Privatekonomi

access_time5 juli 2016, 13:30–14:30

placeHästgatan 5


Post-miljömålsberedningen – hur ökar vi Sveriges välfärd mot klimatmålen 2045?

Sverige har i en världsunik ansats lyckats förenat sju partier över blockgränserna i en gemensam färdplan mot samhälle med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Hur kan vi öka Sveriges välfärd och konkurrenskraft och samtidigt klara klimatmålet?

speakerArrangörer

LRF, Svenskt Näringsliv, Hagainitiativet

peopleMedverkande

 • Anders Wijkman, ordförande, Mijlömålsberedningen
 • Sven-Erik Hammar, vice ordförande, LRF
 • Maria Suner Fleming, Svenskt Näringsliv
 • Nina Ekelund, Hagainitativet
 • Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
 • Johan Hulteberg, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Matilda Ernkrans, ordförande miljö- och jordburksutskottet, Socialdemokraterna
 • Petter Holland, vd, Preem
 • Per-Olof Nyman, vd, Lantmännen
 • Elina Matsdotter, klimat- och energipolitisk expert, LRF

access_time5 juli 2016, 14:30–15:30

placeMellangatan 7


Når livsmedelsstrategin ända fram till bordet?

Livsmedelsstrategin ska stärka den svenska livsmedelsbranschen. En förutsättning är att det finns en efterfrågan hos konsumenterna. Hur bidrar strategin till att dagligvaruhandeln och dess kunder, dvs de som väljer vad som ska stå på bordet, hjälper till att stärka den svenska livsmedelsbranschen?

speakerSvensk Dagligvaruhandel

access_time5 juli 2016, 15:00–16:00

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, Sal E35


Östersjön kan inte försäkras!

Vi kan inte försäkra Östersjön, men vi som företag och individer kan agera för att skydda oss och anpassa oss till klimatförändringarna. Kom och lyssna på om hur vi påverkas av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bidra till en friskare Östersjön och ett mer hållbart klimat.

speakerArrangörer

Länsförsäkringar Stockholm, Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Trossa AB, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

peopleMedverkande

access_time5 juli 2016, 15:00–15:45

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Snabbrörlig, tillfällig och lojal – det nya flexibla arbetslivet ställer höga krav på cheferna

Digitaliseringen driver på på förändringar i affärsmodeller och arbetssätt. Det ställer stora krav på flexibiliteten hos organisationerna. Hur kan verksamheter bäst dra nytta av det nya flexibla arbetslivet, där allt fler är konsulter, inhyrda eller vikarier, och vilka är fallgroparna?

speakerArrangörer

Amendo Bemanning och rekrytering, tidningen Chef

peopleMedverkande

 • Rikard Josefson, vd, Länsförsäkringar bank
 • Lisa Gunnarsson, sverigechef, Linkedin
 • Christofer Seward, interim management, Amendo Bemanning & Rekrytering
 • Ingalill Holmberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Katarina Önell, seniorkonsult, Sifo
 • Cissi Elwin, publisher, tidningen Chef

access_time5 juli 2016, 15:00–15:45

placeStrandgatan 6

Clarion Hotel Wisby


Fler jobb genom digitalisering av svensk industri – hur når vi dit?

Svenska företag behöver ställa om till Industri 4.0 men hur samverkar vi bäst för att skapa konkurrensfördelar för Sverige? Regeringen vill bygga ett Team Sweden – hur når vi dit? På vilket sätt kan standardisering bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft som teknik- och industrination?

Seminariet fokuserar på frågor om vad den svenska industrin gör för att driva på utvecklingen av produkter och tjänster och vad regeringen och våra politiker egentligen behöver göra för att Sverige ska ligga i framkant. Är det verkligen regeringen som ska driva på utvecklingen mot Industri 4.0? Vilka andra aktörer i samhället behöver delta?

speakerSIS

Swedish Standards Institute

access_time5 juli 2016, 15:45–16:45

placeStrandgatan 6

Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet


Städerna – lokala förebilder för global hållbar utveckling

Om urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stå som goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III?

speakerArrangörer

Global Utmaning, Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures, UN-Habitat

peopleMedverkande

 • Thomas Melin, senior advisor, UN-Habitat
 • David Simon, director, Mistra Urban Futures
 • Carl-Johan Engström, professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan, KTH
 • Sabina Andrén, programsamordnare hållbara städer, WWF
 • Pernilla Bonde, vd, HSB
 • Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund
 • Moderator: Elin Fabre, Global Utmaning

access_time5 juli 2016, 16:00–17:00

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, sal F20


Behövs mer kooperativt ägande i svenskt näringsliv?

Vad innebär det för demokratin och yttrandefriheten att en tidning är fri? Vad betyder det att vara fri om man ägs av en enda dominerande aktieägare? Vilka nya ägarformer bör vi önska oss under det 21:a århundradet för att säkra hållbarhet, oberoende och självständighet

speakerCoompanion Sverige

access_time5 juli 2016, 16:15–17:30

placeDonners plats 1

Donnerska huset, aulan


Onsdag 6 juli

Effektivast ledning var finns den? En nationell jämförelse mellan privat och offentlig sektor

Kvalitetsutveckling bör mätas ur fler perspektiv, inte bara utifrån kunders och medarbetares perspektiv. Vilken roll och inverkan har ledningens effektivitet för framgångsrikt kvalitetsarbete? En rapport där privat och offentlig sektor jämförs.

speakerArrangörer

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Svenskt Kvalitetsindex SKI

peopleMedverkande

 • Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex SKI
 • Fredrik Lundgren, projektledare, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
 • Anna Nergårdh, biträdande landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
 • Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
 • Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm
 • Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun
 • Moderator: Jacob Hallencreutz, EPSI Rating Group

access_time6 juli 2016, 08:15–09:15

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D24


Solel – så hundradubblar vi till 2030 i Sverige

Idag kommer endast en promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 procent bara på befintliga tak. Hur tänker fastighetsägare som bygger solel idag? Vad ligger bakom att solelen fördubblas vare år i Sverige? Och vad behövs för att vi ska hundradubbla?

speakerArrangörer

Solelkommissionen och Ekobanken

peopleMedverkande

 • Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan
 • Anders Lago, förbundsordförande, HSB
 • Johan Öhnell, ordförande/styrelseledamot, Solkompaniet/Ekobanken
 • Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi
 • Moderator: Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola

access_time6 juli 2016, 09:00–09:50

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland


Hur kan vi säkra kompetensutveckling för personliga assistenter?

Vi driver sedan en tid ett projekt inom kompetensutveckling och trygghetsskapande åtgärder för bland annat personliga assistenter. Hur kan en allmängiltig kompetensutveckling av personliga assistenter se ut? Och hur ser erfarenheterna ut så här långt?

speakerArbetsgivarföreningen KFO

access_time6 juli 2016, 09:30–10:10

placeBirgers gränd 1

Café Strandporten


Psykisk ohälsa – varför är det enklare att berätta att man brutit benet än att man brutit ihop?

Psykisk ohälsa är idag den snabbast växande orsaken bakom långtidssjukskrivningar och ofta handlar det om stressrelaterade symptom. Stress är numera en av vår tids stora folksjukdomar och visar att inom EU upplever 22 procent av arbetstagarna problem med arbetsrelaterad stress.

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Therese Svanström-Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Regeringskansliet
 • Lars Jacobsson, professor i psykiatri vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
 • Madelene Wennberg, verksamhetschef, Hjärnkoll
 • Günther Mårder, vd, Företagarna
 • Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör, Försäkringskassan

access_time6 juli 2016, 09:30–10:30

placeHästgatan 5


Tillståndet i Östersjön

Just nu bidrar främmande arter till ett artrikare hav och algblomning är inte bara av ondo. För att kunna ta beslut är det viktigt med kunskap. Ta chansen att lära dig något om hur Östersjön fungerar.

speakerArrangörer

Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, Initiativet Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Trossa AB, Länsförsäkringar Stockholm

access_time6 juli 2016, 10:30–14:30

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Hur bygger vi den hållbara staden där alla får rum?

Bygga kortsiktigt är dyrt. Långsiktig lönsamhet för alla är att redan från början bygga ekologiskt och socialt hållbart – för alla. Men hur? Vilka lärdomar kan dras från det som redan har byggts och hur gör vi så att fler kan efterfråga ett hållbart boende? Vi måste göra rätt nu, inte sen.

speakerRiksbyggen

peopleMedverkande

 • Ann Legeby, forskare, KTH Arkitekturskolan
 • Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter
 • Erik Stenberg, forskare, KTH
 • Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
 • Fredrik Friblick, vd, Prolog Bygglogistik
 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
 • Moderator: Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert, Riksbyggen

access_time6 juli 2016, 11:45–13:15

placeKajplats 10 i hamnen

Teaterskeppet, stora matsalen.


Hur kan dialog lokalt och globalt utveckla nya former för stadsutveckling?

Om Folkparken som mötesplats gav svar på flera behov sprungna ur den 2.a industriella revolutionen. Hur ser 4:e industriella revolutionens mötesplatser ut? Medborgardialog, flexibilitet, globalisering och urbanisering är alla utmaningar som ställer krav kräver på nya processer i svensk och internationell bostadsutveckling.

speakerArrangörer

Kalejdohill, HSB Norra Storstockholm, Veidekke Bostad, Einar Mattsson Projekt

peopleMedverkande

 • Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (s), Järfälla kommun
 • Håkan Berg, vd, HSB Norra Storstockholm
 • Kristian Ericsson, affärsutvecklingschef, Veidekke Bostad
 • Per Jutner, vd, Einar Mattsson Projekt
 • Mia Lundström, projektledare, Kalejdohill
 • Mårten Leringe, vd, CF Moller
 • Emma Jonsteg, vd, Utopia

access_time6 juli 2016, 12:00–12:45

placeStrandgatan 16A

Arkitekturträdgården


Hur ska unga och ekonomiskt svaga ges tillträde till bostadsmarknaden?

Unga och kapitalsvaga är bostadskrisens verkliga förlorare. Alltfler experter efterlyser ett tydligare generationsperspektiv. Är det dags för 40-talisterna att betala tillbaka? Ska vi subventionera sparande istället för lån eller vågar inte politikerna utmana den gyllene generationen som fick allt?

speakerVeidekke

peopleMedverkande

 • Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
 • Josefin Uppling, analys och kommunikationschef, Mäklarsamfundet
 • Anna Granath Hansson, bygg och fastighetsdoktorand, KTH
 • Sofia Fölster, distriktsordförande MUF stockholm och riksdagsledamot, (M)
 • Emma Persson, boendeekonom, SBAB
 • Anders Lago, Förbundsordförande, HSB

access_time6 juli 2016, 12:30–14:00

placeStrandgatan 6

Clarion Hotel Wisby, utomhusträdgården


Hur ska framtidens makthavare rädda Östersjön?

Vilka är de viktigaste akuta åtgärderna för att rädda Östersjön? Har framtidens makthavare lösningar på problemen? Du får morgondagens svar redan nu.

I en serie seminarier ombord på Briggen Tre Kronor uppmärksammas vad vi kan göra tillsammans för att rädda Östersjöns miljö. Ingen anmälan krävs till seminariet men det finns endast plats för 50 personer i salongen på Briggen Tre Kronor.

speakerArrangörer

Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Trossa AB, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

peopleMedverkande

 • Gustaf Götherg, Internationell sekreterare, Moderata Ungdomsförbundet
 • Magnus Ek, ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund
 • Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom
 • Hanna Cederin, ordförande, Ung vänster
 • Tobias Andersson, ordförande, Ungsvenskarna Sverigedemokratisk ungdom
 • Carl-Johan Schiller, miljöpolitisk talesman, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • Moderator: Mikael Karlsson, agronom och filosofie doktor i miljö- och energisystem

access_time6 juli 2016, 13:00–14:00

placeBriggen Tre Kronor

Fartyg, inre hamnen


Framtidens mat i nordligt klimat – klarar vi oss utan inhemsk växtförädling?

Växtförädling är ett kontinuerligt arbete för nya, bättre sorter, men svensk förädling av grödor som är särskilt lämpade för nordliga förhållanden bara krymper. Vad betyder detta på sikt för det svenska jordbrukets konkurrenskraft och hållbarhet? Kan vi förlita oss på internationell växtförädling?

speakerArrangörer

Sveriges lantbruksuniversitet, Mistra Biotech

peopleMedverkande

 • Inger Åhman, professor i växtförädling, SLU
 • Mariette Andersson, forskare i växtförädling, SLU
 • Carl Johan Lagerkvist, professor i företagsekonomi, SLU
 • Emma Nohrén, riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson, (MP)
 • Kristina Yngwe, riksdagsledamot, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, (C)
 • Peter Borring, ordförande, LRF Östergötland
 • Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen

access_time6 juli 2016, 13:00–15:00

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, sal E35


Det hållbara boendet, från vision till praktik

Postitive Footprint Housing är ett bostads- och forskningsprojekt med helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Här får du lyssna till den resa som gjorts från 2011 tills att det nu är dags för byggstart av ett bostadsområde med 133 lägenheter i brf Viva. I brf Viva testas för första gången många nya lösningar där gårdar, infrastruktur, fordonspool och gemensamma utrymmen är viktiga inslag i helhetsbilden.

speakerRiksbyggen

peopleMedverkande

 • Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden, Göteborgs stad
 • Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen och byggnadsnämndens ordförande, Göteborgs stad
 • Ann-Kristin Belkert, chef Citylab, Sweden Green Building Council
 • Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad
 • Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande, Malmö stad
 • Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
 • Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen
 • Michael Ekberg, regionchef väst, Riksbyggen
 • Moderator: Therese Berg, strateg sociala hållbarhetsfrågor, Riksbyggen

access_time6 juli 2016, 13:30–14:30

placeKajplats 10 i hamnen

Teaterskeppet, stora matsalen.


Vem äger klimatet?

Hur hanterar vi 40 graders värme i Sverige? De flesta länderna i Europa har de senaste 10-15 åren upplevt svåra värmeböljor och slagit nya värmerekord. Har vi idag beredskap att klara värmeböljor och skyfall? Är kommunernas självstyre en risk för beredskapen? Hur ska myndigheter, kommuner och näringsliv arbeta tillsammans? Vems är ansvaret för att vidta och finansiera klimatanpassning i staden (befintlig bebyggelse, mark och infrastruktur)? Måste vi alla bli preppers och bygga egna skyddsrum? Vilket individuellt ansvar har vi för den egna beredskapen?

speakerLänsförsäkringar

peopleMedverkande

 • Pär Holmgren, naturskadespecialist, Länsförsäkringar
 • Anna Borgeryd, styrelseordförande, Polarbröd
 • Mattias Goldman, vd, Fores
 • Lena Sommestad, landshövding, Hallands län
 • Gunnar Hedberg, vice ordförande programberedningen för klimat, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm
 • Moderator: Annika Dopping

access_time6 juli 2016, 13:30–14:30

placeHästgatan 5


Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta?

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta på sätt som underlättar tillgången till privata och offentliga resurser?

speakerArrangörer

Ekobanken, Coompanion Sverige, Mikrofonden Väst

access_time6 juli 2016, 14:00–14:50

placeSkeppsbron 24

Björkanderska, sal F14


Markpolitik är lösningen för långsiktig samhällsutveckling och bostadsbyggande

Brist på planlagd mark, priser, spekulation och kvalitetsfrågor är delar av debatten om den kommunala markpolitiken. Det finns också potential för kommunerna att med hjälp av markpolitik överbrygga massa hinder.

speakerRiksbyggen

peopleMedverkande

 • Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter
 • Caroline Szyber (KD), ordförande, Civilutskottet Sveriges Riksdag
 • Björn Sundin (S), kommunalråd, Örebro kommun
 • Göran Cars, professor, KTH
 • Mårten Lilja, vice vd/affärsområdeschef bostad, Riksbyggen
 • Moderator: Cattis Carlén, markstrateg, Riksbyggen

access_time6 juli 2016, 14:45–15:45

placeKajplats 10 i hamnen

Teaterskeppet, stora matsalen.


Torsdag 7 juli

Bi Happy! Om binas betydelse för den globala matförsörjningen

Nästan tre fjärdedelar av alla livsmedel på butikshyllorna är beroende av att bin, humlor och andra insekter gör sitt jobb, pollinerar. Men de flitiga insekterna är hotade av ett dysfunktionellt odlingslandskap, skadegörare, bekämpningsmedel med mera. Vi måste agera för att hålla bina happy!

speakerArrangörer

Coop, Konsumentföreningen Stockholm, Svenska bin

access_time7 juli 2016, 08:30–09:30

placeMellangatan 7

Trädgården


Vilken betydelse har FN-konventionen för kvalitet inom personlig assistans?

Varför pratar vi så lite om FN-konventionens betydelse i vardagen – är det bara ord eller något vi är beredda att omsätta i praktik? Vilket ansvar medför artiklarna om inkludering, rättigheter och friheter i konventionen? På vilket sätt har de betydelse för kvaliteten i personlig assistans?

speakerArrangörer

Arbetsgivarföreningen KFO, Assistansanordnarna

access_time7 juli 2016, 09:30–10:30

placeBirgers gränd 7

Trädgård med ingång från Almedalen.


Blir det något kaffe imorgon?

Hur kan företag konkret och långsiktigt arbeta tillsammans med sin värdekedja för att inte bara minska riskerna utan framförallt bidra till en hållbar utveckling i producentlandet och samtidigt säkra tillgången på råvaran/produkten för framtiden?

speakerArrangörer

Dagens Nyheter, Löfbergs

peopleMedverkande

 • Kathrine Löfberg, ordförande och fjärde generationen ägare, Löfbergs
 • Martin Löfberg, inköpsdirektör och fjärde generationen ägare, Löfbergs
 • Charlotte Petri Gornizka, generaldirektör, SIDA
 • Louise König, chef hållbar utveckling, Coop
 • Patrik Holm-Thisner, inköps- och kvalitetsdirektör, McDonalds
 • Moderator: Anna Olin Kardell

access_time7 juli 2016, 09:40–10:35

placeStrandvägen 4

Dagens Nyheters tält


Kan honungsbakterier ersätta antibiotika?

Överanvändning av antibiotika i världen gör sjukdomsbakterier resistenta mot de viktiga läkemedlen. Mjölksyrebakterier från honung visar mycket lovande resultat i kampen för att hitta ny antibiotika. Kan bina bära på en del av lösningen på resistensproblematiken?

speakerArrangörer

Coop, Konsumentföreningen Stockholm

peopleMedverkande

 • Alejandra Vasquez, forskare och entreprenör, Lunds universitet och ConCellae AB
 • Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

access_time7 juli 2016, 10:00–10:30

placeMellangatan 7

Trädgården


Hur kan vi underlätta finansiering för företag i tidiga skeden?

Företagare med utländsk bakgrund, unga, kvinnor, sociala företag och kooperativ har svårare att få finansiering för sitt företagande. Med fokus på vilka alternativa finansieringslösningar som finns och vilka som kan skalas upp.

speakerArrangörer

Ekobanken, Coompanion Sverige, NyföretagarCentrum Sverige, IFS, Drivhuset

access_time7 juli 2016, 10:00–10:50

placeCramérgatan 3

Uppsala universitet, Campus Gotland, sal D22


Är det drivmedelsbranschen som visar vägen från fossilt till förnybart och hänger politiken med?

Vad säger politikerna om etik och drivmedel? Hur ska vi få ut mer biodrivmedel på marknaden? Idag finns inget skattesystem för hantering av biodrivmedel efter 2018. Trots detta har drivmedelsbranschen investerat i biodrivmedel och ökat andelen förnybart i landet. Råvaror?

speakerSPBI

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

peopleMedverkande

 • Kristina Yngve, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
 • Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet, Miljöpartiet
 • Lars Hjälmered, vice ordförande och gruppledare i näringsutskottet, Moderaterna
 • Ulf Svahn, vd, SPBI
 • Carl von Schantz, chef division energi, Lantmännen Energi
 • Andrea Haag, direktör för OKQ8 Scandinavias division Sustainability & Communication, OKQ8
 • Hilde Wahl, vd, St1
 • Petter Holland, vd och koncernchef, Preem
 • Helena Fornstedt, senior director fuel, Circle K

access_time7 juli 2016, 10:15–11:30

placeStrandgatan 6

Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen.


Vildhonungens hemlighet – hur realisera forskningsresultat?

Honung har länge använts som folkmedicin, nu vet vi varför. Svaret är de levande mjölksyrabakterierna i honungen. Men hur kan man tillämpa forskningen? Kan honung kurera förkylning, förebygga baksmälla, ge energi, läka sår och stärka immunförsvaret? Vad är myt och vad är sant?

speakerArrangörer

Coop, Konsumentföreningen Stockholm

peopleMedverkande

 • Tobias Olofsson, forskare och entreprenör, Lunds universitet och ConCellae AB
 • Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

access_time7 juli 2016, 10:45–11:15

placeMellangatan 7

Trädgården


Bidöden och ekosystemen

40 procent av de pollinerande insekterna, särskilt bin och fjärilar, kan vara hotade lokalt i världen. Orsakerna är flera: monokulturer, mager föda med fåtal blommor i landskapet, kemiska bekämpningsmedel, sjukdomar och klimatförändringar. Läget är allvarligt. Vad måste göras?

speakerArrangörer

Coop, Konsumentföreningen Stockholm

peopleMedverkande

 • Jakob Lundberg, policychef, We Effect
 • Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

access_time7 juli 2016, 11:30–12:00

placeMellangatan 7

Trädgården


Vad säger drivmedelsbranschens vd:ar om framtiden och branschen?

Vad kan man säga om dagens marknadssituation? Varför sjönk råoljepriset så kraftigt och varför har det stigit senaste tiden? Hur ser drivmedelsbranschens arbete från fossilt till förnybart ut? Hur är företagsklimatet i Sverige? Vilka är framtidens drivmedel? Hur bör styrmedlen se ut?

speakerSPBI

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

peopleMedverkande

 • Petter Holland, vd och koncernchef, Preem
 • Helena Fornstedt, senior director fuel, Circle K
 • Andrea Haag, direktör för OKQ8 Scandinavias division Sustainability & Communication, OKQ8
 • Carl von Schantz, chef division energi, Lantmännen Energi
 • Hilde Wahl, vd, St1
 • Ulf Svahn, vd, SPBI
 • Moderator: Niklas Ekdal

access_time7 juli 2016, 11:45–13:00

placeStrandgatan 6

Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen.


Sockret i maten – en verklig fara eller skröna?

Kostråden i Sverige är tydliga kring hur mycket socker man kan äta och fortfarande ha bra och näringsrika matvanor, men få tycks följa dessa rekommendationer. Vems är ansvaret att motverka den ohälsa som socker orsakar?

speakerArrangörer

Swedbank, Coop

peopleMedverkande

 • Anneli Bylund, hållbarhetsstrateg och dietist, Coop
 • Gabriel Wikström, folkhälsominister
 • Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé
 • Marie Söderqvist, vd, Livsmedelsföretagen
 • Martin Ingvar, hjärnforskare
 • Mats-Eric Nilsson, journalist och matdebattör
 • Moderator: Amanda Jackson, hållbarhetschef, Swedbank

access_time7 juli 2016, 12:00–13:00

local_diningLunch från 11:30

placeStrandgatan 35


Biodling, pollinatörer och den humlerika trädgården

För att gynna biologisk mångfald i naturen och en god skörd av frukt, bär och grönsaker behövs en artrikedom av bin, humlor och andra insekter, liksom blommor som bjuder på pollen och nektar till föda. Om biodling och hur du kan få pollinerande insekter att trivas i din egen trädgård.

speakerArrangörer

Coop, Konsumentföreningen Stockholm, Svenska bin

peopleMedverkande

 • Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska bin
 • Moderator: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

access_time7 juli 2016, 12:15–12:45

placeMellangatan 7

Trädgården


Hur kan assistansanordnare arbeta i enlighet med FN-konventionen?

Varför pratar vi så lite om FN-konventionens betydelse i vardagen – är det bara ord eller något vi är beredda att omsätta i praktik? Varför bör assistansanordnare försäkra sig om att de arbetar med FN-konventionen som grund?

speakerArrangörer

Arbetsgivarföreningen KFO, Assistansanordnarna

access_time7 juli 2016, 14:15–15:00

placeBirgers gränd 1

Café Strandporten