Kooperationen i Almedalen 2015

De kooperativa och ömsesidiga företagen i Svensk Kooperation är på plats i Almedalen. Här är listan över evenemang du kan besöka. Vi ses på Gotland i sommar!28

Söndag 28 juni

Hur ska alla kunna leva ett liv i frihet?

Arrangör: Föreningen JAG
Dagar: 28 juni 10–18, 29 juni 10–18, 30 juni 10–18, 1 juli 10–18, 2 juli 10–18, 3 juli 10–18, 4 juli 10–18
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

LSS ger rätt till personlig assistans och självbestämmande för oss med de allra största funktionsnedsättningarna. Lagen är stark, men den behöver försvaras. Allas lika värde ifrågasätts, både av ideologiska och ekonomiska skäl. Ska alla få leva ett liv i frihet, i gemenskap med andra?

Läs mer om evenemanget här


Hur blir Sverige bäst i världen på hållbarhet?

Arrangör: Vi-skogen
Dag: 28 juni 17–17:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donnersgatan
Platsbeskrivning: Sverige i Världen, scenen


Beskrivning av evenemanget

2014 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Redan nu drabbas människor i Afrika hårt av klimatförändringarna. Hur vi i Sverige väljer att agera får stora konsekvenser för de fattigaste i världen. Vad kan vi åstadkomma om svenska företag blir bäst i världen på hållbarhet?

Läs mer om evenemanget här


Civilsamhällets roll i framtidens samhälle

Arrangörer: Riksidrottsförbundet, IDEELL ARENA, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Raoul Wallenberg Akademin, Famna, Ideell kulturallians, Hela Sverige ska leva, Djurskyddet Sverige, KFO/Arbetsgivaralliansen, SOS Barnbyar, Nätverket idéburen sektor, Förbundet St Lucas, ABF, Vetenskap & Allmänhet, VINNOVA
Dagar: 28 juni 15–19, 29 juni 8–19, 30 juni 8–19, 1 juli 8–19, 2 juli 8–19, 3 juli 9–14
Evenemangskategori: Mötesplats
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Platsbeskrivning: Ideella trädgården

Beskrivning av evenemanget

Föreningslivet är en viktig del av Sverige. Nästan 50 procent av befolkningen gör frivilliga insatser. Hur kan förutsättningarna för ideella sektorn utvecklas så att vi även i framtiden kan bidra till ett bättre samhälle?

Läs mer om evenemanget här29

Måndag 29 juni

How can we create a sustainable future?

Arrangör: HSB
Dag: 29 juni 09:30–10:30
Evenemangskategori: Seminarium
Språk: English
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Beskrivning av evenemanget

Research will move into residents’ homes and play an important role in the development towards greater sustainability and renewal in the housing sector. How can we take new and faster steps towards reaching a sustainable society?

Läs mer om evenemanget här


Ledarskap i ideella organisationer kontra företag – vad kan vi lära av varandra?

Arrangörer: Arbetsgivaralliansen, KFO, IDEA
Dag: 29 juni 10:30–11:30
Evenemangskategori: seminarium
Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Beskrivning av evenemanget

Vilka skillnader finns i att vara ledare inom det civila samhället med värdegrunden som styr mot att leda inom näringslivet där vinsten är en faktor att ta hänsyn till? Finns det likheter? Och vad kan vi lära oss av varandra?Ledare från ideella organisationer och näringslivet berättar personligt om sitt ledarskap, hur de motiverar sig själv och andra. Vi får höra om utmaningar och motgångar de har mött i sitt ledarskap. En forskare delar med sig av sitt perspektiv på ledarskap.

Läs mer om evenemanget här


En sänkt assistansersättning drabbar den som har störst behov

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 29 juni 11–11:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

LSS ger rätt till personlig assistans och självbestämmande för oss med de allra största funktionsnedsättningarna. När schablonersättningen nu i realiteten sänkts flera år i rad drabbas vi med de största behoven först och hårdast.

Läs mer om evenemanget här


Vem ska bestämma vad som är kvalitet i personlig assistans?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 29 juni 13–13:30
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Assistansens signum är att den är individuellt anpassad. Kan någon bestämma vad som är personlig assistans av hög kvalitet för någon annan? Medverkande Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO.


Läs mer om evenemanget här


LSS och rättssäkerheten

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 29 juni 14–14:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

LSS är en rättighetslag och en pluslag, som är avsedd att ge en utsatt grupp i samhället en starkare ställning. LSS ger rätt till en rad olika insatser, däribland personlig assistans. Men lagen ifrågasätts och många är oroliga inför varje tvåårsomprövning av assistansen. Var står LSS idag?

Läs mer om evenemanget här


Kooperation – en del av välfärden

Arrangörer: Arbetsgivarföreningen KFO, Arena Idé
Dag: 29 juni 14–16
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Beskrivning av evenemanget

I dag utgör kooperativa lösningar en relativt liten del av välfärdssektorn men intresset ökar från både politiken och allmänheten. Hur ser villkoren ut för de kooperativa företag som finns inom välfärdssektorn?

Kooperativa företag vill skapa ekonomisk och social nytta, både för sina medlemmar och för samhället. Krångligare än så är det inte. En stor del av den allmänna opinionen delar kooperationens värdegrund när det gäller verksamheter som angår oss alla och förutsätter ett gemensamt ansvar, som skola, vård och omsorg. Inom dessa viktiga verksamheter finns en stor potentiell marknad för kooperativ och en uppgift att lösa. Andra värden än vinsten gör kooperationen till ett attraktivt alternativ. Att kunna välja ett alternativ till privata eller offentliga företag med höga avkastningskrav handlar också om valfrihet.

Läs mer om evenemanget här


Valfrihet, självbestämmande och integritet. Varför är det så svårt att uppnå?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 29 juni 15–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Från patient till medborgare. Från objekt till subjekt. LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skulle ge valfrihet, självbestämmande och integritet. Men lagen – och därmed också livschanserna – ifrågasätts ständigt för personerna med de största funktionsnedsättningarna.

Läs mer om evenemanget här


Framtidens boende

Arrangörer: HSB, Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park
Dagar: 29 juni 10–18, 30 juni 10–18, 1 juli 10–18, 2 juli 10–18
Evenemangskategori: Mötesplats
Plats: Strandvägen, H509


Beskrivning av evenemanget

Hur kommer vi att bo om 20 år? Och vilka nya lösningar kan hjälpa oss att spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta och hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat – idag och imorgon? Hur kan en arena för forskning och samarbete hjälpa till?

Läs mer om evenemanget här


Hur skapar vi framtidens sociala bostadspolitik?

Arrangör: HSB Riksförbund
Dag: 29 juni 11–12
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Beskrivning av evenemanget

Bostadsbristen är ett problem med sådana proportioner att alla inser att något måste göras. Och det är bråttom – utan fungerande samhällen är risken stor att sociala problem permanentas. Men hur ska en framtida social bostadspolitik se ut? Vad behöver göras? Hur kan det bli av, innan det är för sent?

Läs mer om evenemanget här


Vem slaktar den svenska grisen om inga slaktare utbildas?

Arrangör: Sparbankerna, Sparbankernas Riksförbund
Dag: 29 juni 11–11:15
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Hamnplan, H239
Platsbeskrivning: Sparbankernas tält


Beskrivning av evenemanget

Utbildning är viktig inom gröna sektorn för att skapa jobb men flera utbildningar saknas idag i Sverige, till exempel slaktare.

Läs mer om evenemanget här


Social ekonomi skapar välstånd

Arrangörer: Social Venture Network, Coompanion Gotland
Dag: 29 juni 14–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Beskrivning av evenemanget

Socialt företagande ökar möjligheten för de som har haft svårast att få arbete, att få jobb. Hur får vi fler intresserade?

Läs mer om evenemanget här


Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion

Arrangör: Lantmännen
Dag: 29 juni 14–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Beskrivning av evenemanget

I samhällsdebatten ställs ofta konventionellt lantbruk mot ekologiskt, men i verkligheten behöver båda systemen utvecklas och bli mer hållbara ur miljösynpunkt. Ledande forskare, politiker, företag och NGO:s om tuffa förslag. En försmak av hur både konventionellt och ekologiskt lantbruk kan bli mer hållbart. I debatten ställs konventionellt lantbruk mot ekologiskt, men i verkligheten behöver båda systemen utvecklas och bli mer hållbara ur miljösynpunkt. På seminariet samtalar politiker, företag, miljö- och konsumentorganisationer om hur klyftan i debatten kan bryggas över, och hur mer hållbara lösningar utvecklas för båda produktionssystemen. Vad säger forskningen om problem och möjligheter? Vilka mål vill politikerna ställa upp? Hur kan civilsamhället driva på bättre och vad säger handeln om lösningar?

Läs mer om evenemanget här30

Tisdag 30 juni


Fula frukter på matbordet

Arrangör: Konsumentföreningen Stockholm
Dag: 30 juni 08:15–09:45
Evenemangstyp: Seminarium

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Beskrivning av evenemanget

Ugly, Wonky och Inglorious. Det handlar om frukt och grönsaker som ratas av jordbrukare, industri, handel och konsumenter för att de inte har rätt storlek eller rätt form. Internationella livsmedelskedjor säljer »ful« frukt. Hur ser det ut i Sverige? Blir det djurfoder, biogas eller slängs den?

Läs mer om evenemanget här


Så möter det gröna näringslivet den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030

Arrangörer: Projektet Grön Attraktion, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Dag: 30 juni 09:30–11
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 1

Beskrivning av evenemanget

En ny, unik studie med utgångspunkt från globala och svenska trender visar att framtiden för svenskt jord- och skogsbruk ser ljus ut – om samhället tar tillvara de möjligheter som finns. Vilken politik behövs för att skapa jobb och tillväxt inom det gröna näringslivet i framtiden?

Läs mer om evenemanget här


Mångfald i arbetslivet — Bryt barriärer och krossa fördomarna

Arrangörer: KFS – Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag, KFO – arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer, Arbetsgivaralliansen – arbetsgivarorganisationen för ideella och idéburna organisationer
Dag: 30 juni 10–11
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19
Platsbeskrivning: Bildstenshallen, Gotlands museum

Beskrivning av evenemanget

En av de stora utmaningarna är att öka mångfalden i arbetslivet och inkludera dem som står långt utanför arbetsmarknaden. Det kommer handla om mångfald, ledarskap och att möta sina fördomar. Om den kraft som det innebär att bli sedd för den man är och vara en del av gemenskapen i arbetslivet.

Läs mer om evenemanget härLivsmedelsstrategi och konsumentmakt

Arrangör: LRF
Dag: 30 juni 12–13
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 7


Beskrivning av evenemanget

Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin pågår för fullt. Flera konsumentundersökningar och trendrapporter pekar på samma sak – intresset för matens ursprung är starkt, och växande. Om hur konsumentmakt påverkar livmedelsproduktionen i Sverige.

Läs mer om evenemanget här


De fattigas lobbyister – hur blir lobbying ett verktyg för de svagaste i samhället?

Arrangör: We Effect
Dag: 30 juni 13–13:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donnersgatan
Platsbeskrivning: Sverige i Världen, scenen
Hashtaggar: #SiV

Beskrivning av evenemanget

I Sverige ser vi lobbying som ett sätt för mäktiga företag att påverka politiken. Men i utvecklingsländerna är det ett verktyg för att förbättra situationen för de allra fattigaste. Vad kan vi i Sverige lära av utvecklingsländernas främsta lobbyister? Vi sammanför två framgångsrika lobbyister från Kenya respektive Nicaragua med två svenska lobbyister. Kvinnliga representanter för två olika organisationer i Kenya respektive Nicaragua delar med sig av sina erfarenheter. De har båda framgångsrikt påverkat lagstiftningen i positiv riktning för kvinnors rättigheter.

Läs mer om evenemanget här


Hur säkrar vi rätten till en god man som man kan kommunicera med?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 30 juni 13–13:30
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

»En personlig assistent ska inte få vara god man.« Rätten att välja en god man som man kan kommunicera med är starkt ifrågasatt. Vad kan vi göra?

Läs mer om evenemanget här


Lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion – en möjlighet i framtiden?

Arrangör: LRF Konsult
Dag: 30 juni 13–14
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 9
Platsbeskrivning: Mellangatan 7

Beskrivning av evenemanget

Svenska konsumenter köper mer närodlat och regeringen presenterade under våren sin strategi för konkurrenskraftigt jordbruksnäring. Flera goda signaler, men också utmaningar och stenhård konkurrens. Vad är viktigt för göra svensk livsmedelsproduktion till en framtidsbransch? Ska vi ha svensk livsmedelsproduktion? Det ska vara lönsamt att vara företagare i Sverige? Hur kan villkoren förbättras?

Läs mer om evenemanget här


I landet växer den hållbara framtiden

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Landsorganisationen i Sverige, LO
Dag: 30 juni 14–14:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 7

Beskrivning av evenemanget

Om politik och näringsliv har en samsyn kommer framtiden tidigare. Vi vill diskutera hur vi tillsammans kan ta steg mot en biobaserad ekonomi som skapar grön tillväxt och nya gröna jobb — en hållbar tillväxt på riktigt.

Läs mer om evenemanget här


Framtidens nya bank – vad händer med dagens banksystem när förtroendet förändras?

Arrangör: Landshypotek Bank
Dag: 30 juni 14:30–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hästgatan 4
Hashtag: #framtidsbank

Beskrivning av evenemanget

Vad innebär det för vårt samhällsbygge om bankernas roll förändras radikalt? Förändrar det helt och hållet vår syn på vad en bank är? Vill unga hellre låta Google eller Facebook hantera deras pengar än dagens banker? Vi utgår från en ny undersökning om ungas syn på banker.

Förtroendet för banken som institution minskar. Framtidens banksystem kommer att påverkas av detta. Nya och fler aktörer erbjuder tjänster som tidigare enbart de stora bankerna gjort. Bankernas roll ur ett samhällsperspektiv är under omdaning. Detta behöver både banker, politiker, kunder och finansiella aktörer förhålla sig till.

Utgångspunkten för paneldiskussionen bygger på en ny undersökning framtagen av Ungdomsbarometern kring ungas inställning till banker och dess betydelse för framtidens banksystem. Vad det innebär det för vårt samhällsbygge om bankernas roll förändras radikalt? Kanske inte något alls? Eller kanske förändrar det helt och håller vår syn på vad en bank är? Vill unga hellre låta Google eller Facebook hantera deras pengar än dagens banker? Hur ser framtidens bank ut och vem bestämmer det?

Läs mer om evenemanget här


Skola och fritid för alla elever?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 30 juni 15–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Barn med stora funktionsnedsättningar har samma skolplikt – och skolrätt – som andra barn. Skolan ska ge varje elev utmaningar på sin nivå, oavsett skolform. Så ser det tyvärr inte ut i verkligheten. En del av problemet är att rätten till personlig assistans i skolan tagits bort.

Läs mer om evenemanget här


Hur vill Socialdemokraterna säkra självbestämmandet för oss med de största funktionsnedsättningarna?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 30 juni 15–15:30
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Självbestämmande är ett av målen i svensk handikappolitik. Men rätten till självbestämmande begränsas för dem som har störst funktionsnedsättningar.Läs mer om evenemanget här


Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedel?

Arrangör: Lantmännen
Dag: 30 juni 15:30–16:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 7

Beskrivning av evenemanget

Det finns en tydlig viljeriktning från politiskt håll att genom en exportstrategi och en livsmedelsstrategi öka exporten ytterligare. Vad innebär detta för lantbruket och livsmedelsindustrin? Vilka verktyg finns för att ytterligare öka exporten och vilka hinder behöver rivas? Välkommen till ett spännande seminarium där vi tar pulsen på en växande och vital del av svensk industri.

Läs mer om evenemanget här


Ett meningsfullt arbete – att göra en insats, istället för att få en insats

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 30 juni 16–16:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

De flesta vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kommer aldrig att få en vanlig anställning. Istället har man rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Men de verksamheter som erbjuds är oftast utformade som daginstitutioner, med meningslös sysselsättning eller bara som ren förvaring.

Läs mer om evenemanget här


Tillsammans får vi landet att växa – gröna näringarnas roll i landsbygdens utveckling

Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Dag: 30 juni 17:30–18:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Mellangatan 7

Beskrivning av evenemanget

Landsbygdens utveckling har debatterats flitigt under våren. Tillgång till bredband, fungerande mobilnät och vägar är grunden för att företag och människor ska kunna leva och utvecklas i hela landet. Sveriges bönder är viktiga för tillväxt och utveckling på landsbygden, men glöms bort i debatten.

Landsbygdens utveckling har debatterats flitigt under våren. Tillgång till bredband, grundläggande tjänster, fungerande mobilnät och vägar är grunden för att företag ska kunna leva och utvecklas i hela landet. Sveriges bönder är viktiga för tillväxt och utveckling på landsbygden, men glöms ofta bort i debatten. För att Sverige som nation ska få en hållbar tillväxt måste produktionen på landsbygden ses som en viktig del i hela samhällsutvecklingen.

Detta seminarium kommer att koppla samman Gotlänska Bönder med politiker så vi kan hitta åtgärder som leder till att vi tillsammans får hela landet att växa.

Läs mer om evenemanget här1

Onsdag 1 juli

Om att byta sida och nyckeln till en framgångsrik förändringsprocess

Arrangör: Dagens industri
Dag: 1 juli 08:30–09
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Donners plats 2
Medverkande: Lotta Edling, redaktionschef, Dagens industri. Sonat Burman-Olsson, vd, Coop.


Beskrivning av evenemanget

Hon blev vd hos konkurrenten. Hur har den förändringen varit och vilka utmaningar står företaget inför de närmsta åren?

Läs mer om evenemanget här


På väg mot en feministisk biståndspolitik – ge kvinnor hälften av biståndspengarna

Arrangör: We Effect
Dag: 1 juli 13–13:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donnersgatan
Platsbeskrivning: Sverige i Världen, scenen
Hashtaggar: #SiV #Almedalen2015 #femutvpolBeskrivning av evenemanget

Om hälften av alla biståndspengar gick till kvinnor hade det fått en positiv effekt på fattigdomsbekämpningen. Men hur kan man säkerställa att pengarna verkligen kommer kvinnor tillgodo? Vi genomför en debatt om att följa biståndspengarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Politiker och sakkunniga på ämnet jämställdhet debatterar frågan tillsammans med en representant från We Effect.

Läs mer om evenemanget här


Vad ska vi bygga och för vem?

Arrangör: Riksbyggen
Dag: 1 juli 13:30–15
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Teaterskeppet, fartyg

Beskrivning av evenemanget

Vem tar ansvar för byggandet – alla eller ingen? Om politik, ansvar och kapital, om vilka bostäder som behöver byggas, om var de ska ligga och vem som ska bo där. Vem håller i helheten, vem har ansvaret för de snabba lösningarna och vem står för den långsiktiga bostadsplaneringen?

Välkommen att ta del av tre samtal om rollerna på den svenska bostadsmarknaden. Vår åsiktspanel diskuterar bostadspolitiken tillsammans med experter utifrån de högaktuella rubrikerna; Vad ska byggas och för vem? Handlar det om små hyresrätter för unga och äldre, modul- och containerboende för tillfälliga lösningar eller en långsiktigt hållbar stad? Går dessa lösningar att kombinera? Var ska bostäderna ligga? Där många vill bo och där arbetstillfällen finns, i centrumnära lägen eller där marken är billig? Vem ska skapa alla dessa bostäder? Ska staten bygga bostäder, behöver allmännyttan bli Social housing eller kan marknaden klara att möta behoven?

Läs mer om evenemanget här


Hållbarhet eller kapital? 
Går det att ta hänsyn till hållbarhet i ett vinstdrivet samhälle?

Arrangörer: Dagens industri, Nasdaq
Dag: 1 juli 17–17:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donners plats 2

Beskrivning av evenemanget

Hållbarhet ses som en nyckel för företag, men går det att kombinera med krav på lönsamhet och satsningar på nya marknader?

Läs mer om evenemanget här2

Torsdag 2 juli

En rättvisare assistansersättning

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 2 juli 11–11:30
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

I flera års tid har utredning efter utredning försökt ta fram en mer rättvis modell för assistansersättning. Ännu har ingen tagit hänsyn till att assistansanvändare har olika behov i assistansen och vilka skillnader i kostnader det leder till.

Läs mer om evenemanget här


Vad kan vi äta för att maten inte ska ta slut?

Arrangör: Coop, Swedbank
Dag: 2 juli 12:30–13:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Strandgatan 35

Beskrivning av evenemanget

Konventionellt, närproducerat eller importerat ekologiskt? Vi tänjer gränserna för vad jorden klarar av; matproduktionen är en av de största bovarna. Hur ska man som konsument kunna välja rätt? Vems är ansvaret?

Läs mer om evenemanget här


Hur vill Moderaterna säkra självbestämmandet för svenskarna med de största funktionsnedsättningarna?

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 2 juli 13–13:30
Evenemangskategori: Heta stolen
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Självbestämmande är ett av målen i svensk handikappolitik. Men rätten till självbestämmande begränsas för dem som har störst funktionsnedsättningar.

Läs mer om evenemanget här


Hur kan offentliga och privata aktörer samverka kring finansiering av Social ekonomi/Civilsamhälle?

Arrangörer: Ekobanken, Coompanion, Mikrofonden Väst, Business Region Göteborg
Dag: 2 juli 14–14:50
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Platsbeskrivning: Sal D20

Beskrivning av evenemanget

Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna utveckla verksamheterna och växa behövs kunskap om, och tillgång till kapital. Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att underlätta tillgång till kapital?

Läs mer om evenemanget här


Kvalitet i personlig assistans – för vems skull?

Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
Dag: 2 juli 14:45–15:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Beskrivning av evenemanget

Vad innebär egentligen kvalitet i personlig assistans? Vem bedömer vad som är god kvalitet, är det myndigheterna, assistansanordnarna eller de assistansberättigade? Är all kvalitet mätbar? Hur ser det politiska intresset och förutsättningarna för att bedriva personlig assistans med kvalitet ut?

Sedan några år tillbaka finns ett regelverk med tillståndsgivning och tillsyn för verksamhetsområdet personlig assistans. Syftet är förbättrad kontroll av verksamheten, både av att pengarna används rätt och att verksamheten bedrivs med kvalitet. Vad blev resultatet av det utökade regelverket? Förbättrades kvaliteten i den personliga assistansen? Och hur väl består intentionerna bakom assistansreformen?

Läs mer om evenemanget här


En kan ha ett budskap även om en sjunger utan ord

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 2 juli 15–15:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Kultur för alla handlar inte bara om att göra kulturen tillgänglig för alla. Lika viktigt är möjligheten att alla har en möjlighet att hitta egna uttryckssätt och skapa kultur. Vilka barriärer finns för kulturproducenter med funktionsnedsättningar och vad kan vi bidra med?

Läs mer om evenemanget här


Kändisresor och kristeam – hur ser bilden av biståndet ut?

Arrangör: We Effect
Dag: 2 juli 16–16:45
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Donnersgatan
Platsbeskrivning: Sverige i Världen, scenen
Hashtaggar: #SiV #Bistånd #Bildenavbiståndet

Beskrivning av evenemanget

Varför får afrikanska barn sällan sina namn i svenska tidningar? Står kändisar för de största biståndsinsatserna? Tycker vi ens det är viktigt om medierna ger en balanserad bild av situationen i utvecklingsländer?

Namnlösa offer och välgörande vita svenskar. Så har bilden sett ut när vi har analyserat den svenska mediebilden av Afrika de senaste två åren. Resultaten från biståndet lyser däremot med sin frånvaro. Nu har analysen gjorts på nytt och ytterligare faktorer har beaktats. Tycks det mycket på ledarplats och debattsidor – men granskas och följs upp för lite på nyhetsplats? Domineras rapporteringen av biståndet av svenska kändisar? Vilka konsekvenser får rapporteringen, behöver bilden ändras och i så fall hur?

Välkommen till en debatt om den svenska mediebilden av Afrika och villkoren för utrikesjournalistiken. We Effect och Retriever släpper för 3:e året i rad rapporten Bilden av biståndet.Läs mer om evenemanget här4

Lördag 4 juli

I full fart – mitt liv med personlig assistans

Arrangör: Föreningen JAG
Dag: 4 juli 14–14:30
Evenemangskategori: Seminarium
Plats: Hamnplan, H223
Platsbeskrivning: JAG-tältet

Beskrivning av evenemanget

Hur kan man leva ett fritt och självvalt liv när man har så stora funktionsnedsättningar att bara en handfull människor kan förstå ens kommunikation? Nyckeln till ett liv i frihet när man har omfattande funktionsnedsättningar är en legal företrädare som man kan kommunicera med och som är insatt i ens behov, önskemål och förutsättningar. Nästa steg är lyhörda personliga assistenter som får adekvat arbetsledning så att de kan ge individuellt anpassad personlig assistans.

Läs mer om evenemanget här