Värmlandsschakt

Värmlandsschakt Ekonomisk Förening

Komplett leverantör för entreprenad, maskin, transport och anläggning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

461 648

Rörelseresultat 2015 (tkr)

540

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

1 319

Medlemmar

103

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

13

Bransch

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward