Svenska Möten

Svenska Möten Ekonomisk Förening

Svenska Möten är ett bokningsbolag och en medlemsorganisation för mer än 130 noga utvalda konferensanläggningar.

Vi brinner för mötet och för att våra kunders syften, mål och visioner ska uppfyllas. Det gör vi med hjälp av 30 års branscherfarenhet, framåtanda, ständig kunskapstörst och fantastiska mötesanläggningar.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

161 370

Rörelseresultat 2015 (tkr)

126

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

179

Medlemmar

130

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

26

Bransch

Turist- och bokningsservice

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward