STIM

Föreningen Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå

Stim samarbetar med 98 motsvarande upphovsrättsorganisationer runtom i världen. Det betyder att också den vars musik spelas utomlands får ersättning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

1 823 533

Rörelseresultat 2015 (tkr)

-24 882

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

-25 858

Medlemmar

80 993

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

111

Bransch

Ljudinspelning och fonogramutgivning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward