Svensk Camping

SCR Svensk Camping Ekonomisk Förening

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Eller rättare sagt, för de som uppfyller våra krav. Vi stödjer våra medlemmars verksamhet genom affärs- och verksamhetsutveckling, nationell och internationell marknadsföring samt strategiskt arbete avseende branschens marknadsvillkor.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

100 102

Rörelseresultat 2016 (tkr)

2 138

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

1 138

Medlemmar

440

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

21

Bransch

Intressebevakning inom branschorganisationer

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward