Riksbyggen

Riksbyggen Ekonomisk Förening

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer, främst i nyproduktion. Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende. Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen från möjligheten att börja bospara till första spadtaget och den dagliga förvaltningen.

Vårt uppdrag

Riksbyggen är ett kooperativt företag. Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Som medlems- och intresseorganisation verkar vi för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

Kooperativa eldsjälar

Läs intervjuerna med Riksbyggens medarbetare.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

6 367 500

Rörelseresultat 2015 (tkr)

225 392

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

180 737

Medlemmar

197

Medlemstyp

Organisationer

Jämställdhet

Anställda

2 477

Bransch

Fastighetsförvaltning på uppdrag

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward