Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 16 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark.

Medlemmarna är organiserade i 28 skogsbruksområden. Med en heltäckande skoglig serviceorganisation och som en central aktör på virkesmarknaden i norra Sverige förädlar Norra Skogsägarna med god lönsamhet timmer i fyra egna industrier.

God kraft

Som ledande producent av kvalitetsträ arbetar de givetvis nära sina kunder. Målet är ytterst att klara goda virkespriser för medlemmarna. Det ekonomiska överskottet går alltid tillbaka till dem. Med 16 000 medlemmar, tillika ägare, i ryggen är Norra Skogsägarna en god kraft för norrländsk skog. Ett lagarbete som ökar möjligheterna för ett framgångsrikt och lönsamt familjeskogsbruk även i framtiden.

Skogens talan

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av skogen. Inte minst ideella naturvårdsorganisationer, politiker och myndigheter. Därför är det viktigt att det finns en samlande organisation som för norrländska skogsägares talan. Rötterna, och grunden för verksamheten, är alltid medlemmarna och deras samlade skogsinnehav.

En av fyra

Det finns fyra stora skogsägarföreningar i Sverige idag. Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Alla är helt självständiga men samverkar genom LRF Skogsägarna.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

2 228 734

Rörelseresultat 2016 (tkr)

57 965

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

57 289

Medlemmar

16 844

Medlemstyp

Leverantörer

Jämställdhet

Anställda

347

Bransch

Sågning av trä

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward