Krav

Krav Ekonomisk Förening

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAV:s regler vilket kontrolleras minst en gång varje år.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

46 782

Rörelseresultat 2016 (tkr)

-1 452

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

-1 228

Medlemmar

27

Medlemstyp

Organisationer

Jämställdhet

Anställda

26

Bransch

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward