Hälsocentralen Akka

Hälsocentralen Akka Ekonomisk Förening

Hälsocentralen Akka är en personalkooperativt driven vårdcentral sedan 1991. Vi har avtal med Stockholm Läns landsting för att bedriva första linjens hälso- och sjukvård till listade patienter.

I verksamheten ingår Husläkarmottagning med hemsjukvård och kurator, BVC, medicinsk fotsjukvård och primärvårdsrehab.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

34 378

Rörelseresultat 2015 (tkr)

1 529

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

1 531

Medlemmar

22

Medlemstyp

Medarbetare

Jämställdhet

Anställda

23

Bransch

Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward