Bostadsrätterna

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 6 700 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna.

Vi bildades år 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. Fram till år 2011 hette vi bostadsrättsorganisationen SBC.

Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten och information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor.

Inom den ekonomiska föreningen sköts servicen inom föreningsverksamheten. En stor del av verksamheten består i att informera medlemsföreningar och bosparare, bland annat genom telefonrådgivning och via nyhetsbladet Bostadsrätterna Direkt och tidningen Din Bostadsrätt.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2016 (tkr)

37 148

Rörelseresultat 2016 (tkr)

680

Efter finansiella poster 2016 (tkr)

22 016

Medlemmar

15 604

Medlemstyp

Kunder (bostadsrättsföreningar)

Jämställdhet

Anställda

11

Bransch

Fastighetsförvaltning på uppdrag

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward