Best Western Scandinavia

Best Western Scandinavia Ekonomisk Förening

Best Western Hotels grundades 1946 i USA och har alltid varit en kedja av privatägda hotell. Idag är Best Western Hotels världens största hotellfamilj med över 4 000 hotell i fler än 100 länder.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

79 871

Rörelseresultat 2015 (tkr)

-70

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

20

Medlemmar

102

Medlemstyp

Leverantörer (hotellföretag)

Jämställdhet

Anställda

24

Bransch

Konsultverksamhet avseende företags organisation

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward